Del/bokmerk
Friluftsliv er svaret

4H Sogn og Fjordane har vi i over 10 år satsa på naturmøteplassar i nærnaturen. Her frå opninga av Draumeplassen på Bryggja i 2018.

Friluftsliv er svaret

Idrettshallar er for tida ei gloheit sak mange stader. Men er fleire hallar svaret på ei av vår tids største utfordring, inaktivitet? spør Roger Eide og Åge Avedal i 4H Sogn og Fjordane.

To av tre vaksne er for lite fysisk aktive, og tur og «kortreist» friluftsliv er det folk seier dei vil gjere meir av, slår Helsedirektoratet fast. Samtidig viser ein fersk rapport frå Noregs miljø- og biovitenskapelege universitet (NMBU) at det ikkje er samsvar mellom ambisjonane om å leggje meir til rette for friluftsaktivitet og faktiske prioriteringar i kommunane sine planar og budsjett. Den lokale stien og turvegen er nærast, billegast og viktigast for å få fleire aktive, men taper likevel mot idrettsanlegga.

Søren Kierkegaard sa det slik: «Mist for all del ikke lysten til å gå. Jeg går meg til det daglige velbefinnende hver dag og går fra enhver sykdom; jeg har gått meg til mine beste tanker og jeg kjenner ingen tanke så tung at man ikke kan gå fra den.»

Orda hans traskar livlege enno, frå danske sletter og heilt hit til dei vestlandske skogane våre. Nær sagt alle går tur, og forsking viser at det er samanheng mellom nærleik til attraktive, lokale turområde og fysisk aktivitetsnivå. Normen er kvardagsturar, ikkje lange krevjande turar i fjellet. Då er det litt artig og temmeleg rart at det ikkje blir prioritert meir midlar til det kortreiste friluftslivet, den klart billegaste måten å få fleire til å bli aktive. Det kostar litt å rydde, merke og vedlikehalde turvegar og stiar, men samtidig varmar og gler denne handlinga oss fleire gonger. Det løyser også ut stor lokal dugnadsinnsats i nærnaturen, der fleire får til mykje med dei ressursane ein faktisk har.

I 4H Sogn og Fjordane har vi i over 10 år satsa på naturmøteplassar i nærnaturen. Meir enn 50 4H-klubbar har i lag med lokale samarbeidspartar lagt til rette for aktivitetar i naturen. Bygd gapahukar, grillhytter, gammar og grindbygg som er opne for ålmenta. Naturmøteplassane er populære turmål, og mange er også lagt til rette for menneske med rørslehemming. Kostnaden på kvar plass er låg og dugnadsinnsatsen høg.

Dei siste åra har 4H i fylket fått Gjensidigestiftelsen med på laget, gjennom konkurransen «Draumeplassen». Nyleg fekk vi ein ny gåvesjekk frå Gjensidigestiftelsen som betyr ny Draumeplassen-konkurranse våren 2019, der lokalsamfunn kan vinne 100 000 kr og prosjekthjelp til å byggje draumen sin verkeleg. Erfaringane er at midlane frå Gjensidigestiftelsen blir mangedobla, og vi får skapt nye spennande turmål og gode møteplassar for utforsking, leik, kreativitet og meir aktivitet i friluft.

Naturmøteplassar, dagsturhytter, turvegar og turstiar er alle med å få fleire aktive, og dei er arenaer for meistring og læring om natur og miljø. Skal folkehelsa i Norge betrast må ein utvide perspektivet, og fylgje opp i planar og budsjett. Å satse på det kortreiste friluftslivet er svaret.

Roger Eide, prosjektleiar for Draumeplassen i 4H
Åge Avedal, regionleiar i 4H Sogn og Fjordane

Filer

Plakettmottakarar 2019Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2020Vurdering av 4H-prosjekt - ei rettleiingÅrsplan 2019Bli med - somaliBli med - tigrinjaBli med - arabiskBli med - polskBli med - nynorskBli med - bokmålBli med - EngelskSakspapir fylkesårsmøtet 2019Årsmelding 2018Vedtekter 4H Sogn og FjordaneProtokoll fylkesårsmøte 2018Nærmiljøet mitt - idear til kva 4H-klubbane kan gjere4H-kampen februar 2018Årsplan 2018 - word-filÅrsplan 2018Arbeid med statsbudsjettTips til Haustfesten 2017Leirprogramheftet 2017Årsmøteprotokoll 2017Handlingsplan 2017 - 2018Friluftslivets veke 20174H-kamp, marsNytt i medlemsregisteretNytt frå 4H Sogn og FjordaneNytt frå regionleiar ÅgeInformasjon om StyrekursetInformasjon om InspirasjonssamlingaSakspapir til årsmøtet 2017Årsmelding og rekneskap 2016Årsplan 2017, last ned og fyll innMånadsinfo januar 17Prosjektplan DraumeplassenProsjektplan SamspelMånadsinfo desember 2016Månadsinfo November 2016Månadsinfo oktober 2016Årsplan 20174H-kamp novemberTildeling frå SparebankstiftingaNettverkssamlingHelsing frå 4H Sogn og Fjordane til haustfestaneMånadsinfo september 2016Studietur 4H-gard Månadsinfo august 2016Månadsinfo juni 2016Månadsinfo mai 2016Storkurs 20164H-kampen maiMånadsinfo april 20164H-kampen aprilMånadsinfo februar 20164H-kampen februarNytt frå fylketIdear til inkludering og frivilligheitInfo om Superhelg styrekursÅrsmelding og rekneskap 2015Sakspapir fylkesårsmøtet 2016Månadsinfo januar 20164H-kamp januar 2016Stadfesting til politiattestMånadsinfo desember 2015Innkalling til årsmøte 20164H-kampen desemberMånadsinfo november 20154H Matskule - for instruktørar4H Matskule på naturmøteplassen4H Matskule på skulekjøkenet4H Matskule på garden4H Matskule - hausting frå naturen4H-kampen, novemberMånadsinfo oktober 2015Årsplan 20164H-kampen oktoberRettleiing om prosjektvurderingMånadsinfo september 2015Beredskapsplan 4H Sogn og Fjordane4H-kampen septemberInformasjon utdelt på RegionmøtaTips til HaustfestenHøstfestunderholdningHelsing frå fylkesstyret og 4H-kontoretOversikt over Haustfestar 2015Månadsinfo august 20154H-kampen augustMånadsinfo juni 2015Storkurs 2015Månadsinfo april 20154H-kampen aprilMånadsinfo februar 2015Aktivitetsheftet Mangfaldig natur4H-kampen februar 2015Aktivitetspakkar og klubbesøk 2015Årsmelding og rekneskap 2014Sakspapir til fylkesårsmøtet 2015Månadsinfo januar 20154H-kampen januar 2015Månadsinfo desember 20144H Matskule i klubben din4H-prosjekt for heile klubbenBjørkehaugen 4H-gard - tilbod 2015Innkalling til fylkesårsmøte 2015Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2015Månadsinfo november 20144H-kampen novemberSuperhelg 2015Tre samlingar om naturmøteplassar4H-kampenRegionmøte - utdelt informasjonBrev om haustfestTips til haustfestenHaustfestdatoarVurdering av 4H-prosjekt30. oktober - Fjærland, naturmøteplass-samlingKjølsdalen 16. oktober - naturmøteplass-samlingHolsen 14. oktober - naturmøteplass-samlingMånadsinfo august 2014Leirprogramhefte 2014Info om aspirantleir Månadsinfo juni 2014Storkurs 2014Månadsinfo mai 2014Det store potetløpet - ruteplan SOF4H-gard studietur 5. juni 2014Månadsinfo mars 20144H-kampen mars 2014Søknadsskjema Sparebankstiftinga / 4H 2014Aktivitetspakkar 2014Årsmelding og rekneskap 2013Sakspapir årsmøtet 2014Månadsinfo januar 20144H-kampen januarInnkalling til fylkesårsmøte 2014Villmarksleir 15+ i vinterferien4H Matskule - tilbod våren 2014Månadsinfo desember 20134H-kampen desember 2013Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2014Månadsinfo november 2013Klubb- og samarbeidsprosjekt i 4HPhotostory til haustfest 2013Rettleiing vurdering av prosjektHaustfest - info til klubbaneHaustfest - tips til gjennomføringIdear til haustfesttalenInformasjon gitt på Regionmøta 20134H-kampen august 2012Månadsinfo august 2013Søknadsskjema Sparebankstiftinga / 4HMånadsinfo juni 2013Invitasjon til RegionmøteSøknad om politiattestÅrsplan 2013Kløverknekten 1-2013Månadsinfo april 20134H-kampen april4 timar - 4 aktivitetarStudietur til 4H-gardaneMånadsinfo februar 2013Søknadsskjema Sparebankstiftinga4H-kampen februarSakspapir årsmøtet 2013Årsmelding og rekneskap 2012Vedtekter for 4H Sogn og FjordaneMånadsinfo januar 2013Klubb-besøk 20134H-kampen januarInnkalling til fylkesårsmøteMånadsinfo desemberMånadsinfo november4H-kampen novemberÅrsplan 2013Viktig å hugse på til HaustfestenMånadsinfo september 20124H-kampen september 2012Vervekampanje BlåmannSøknadsskjema SparebankstiftingaPlakettfest 2012Haustfest-presentasjon frå fylketMånadsinfo august 2012Infobrev om haustfestMånadsinfo juni 2012Kurs i redesignMånadsinfo mai 20124H-kampen maiMånadsinfo mars 20124H-kamp marsKlubb-besøk og aktivitetspakkar 2012Månadsinfo februar 20124H-kamp februarÅrsmelding og rekneskap 2011Sakspapir årsmøtet 2012Innkalling årsmøtet 2012Månadsinfo januar 2012Villmarksleir 20124H-kampen januarJulekort 2011Månadsinfo desember 2011Retningslinjer biletbruk i 4HBiletbruk i 4HMånadsinfo november 2011Årsplan for fylket 20124H-kampen novemberMånadsinfo oktober 2011Haustfestar 2011Månadsinfo august4H-kampen augustMorosame aktivitetar i friluftMorosame aktivitetar i friluftMånadsinfo juli 2011Idehefte 2 - Sommer ved kystenIdehefte 1 - Fjæretur Månadsinfo mai 20114H-kampen maiPlakat open leir 24. juniMat på bål - enkle oppskrifterMånadsinfo mars 2011Bli synleg - idear til PR-arbeid i 4HMånadsinfo februar 2011Årsmelding 4H Sogn og Fjordane 20104H-kampen februarTips til klubbturarIdear til klubbaktivitetarAktivitetspakkar - klubbesøk 2011Vedtekter for 4H Sogn og FjordaneMånadsinfo januar 20114H-kampen, januarÅrsplan for 4H Sogn og Fjordane 2011Månadsinfo desember 2010Månadsinfo september 2010Månadsinfo oktober 2010Kløvermedlem rutinar 2016Pressemelding - Gøy på landet - nynorskPressemelding Gøy på landet - bokmålPlakettmottakarar