Del/bokmerk
TID FOR ÅRSMØTE I KLUBBEN!

TID FOR ÅRSMØTE I KLUBBEN!

November er årsmøtetid i klubben. Bruk årsmøtet som demokratiopplæring og kvalitetssikring.

Etter å ha gjennomført årsmøte i 4H-klubben, må alle du hugse å oppdatere medlemsregisteret. Siste frist for å registrere årspapir i medlemsregisteret er 15. desember.

Ved å registrere årspapir rett i medlemsregisteret innan fristen vil klubben automatisk bli med i søknaden om frifond og momskompensasjon for 2020.

Merk,det nye for 2019 er at klubben må ha eige organisasjonsnummer, samt være registrert i Frivillighetsregisteret for å motta momskompensasjon.

1. Årsmeldinga

Årsmeldinga i medlemsregistret er delt inn i fem deler (faner/kulepunkt).

Dei første 3 er arkfanene om gjennomførte aktiviteter er frivillige og vi treng kun ca tall.

Det er ein stor fordel for 4H at de fyller ut desse arkfanene, slik at vi kan synliggjere all den gode aktiviteten de har ute i klubben til samarbeidspartnarane våre.

  • Arkfane 1: Arrangement i klubben - Ca antall styremøte, klubbmøte, andre arrangement, osv.
  • Arkfane 2: Amatørteater og underhaldning - Ca antall type underhaldning, framføringar, skodespelarar og publikum frå for eksempel haustfest.
  • Arkfane 3: Volleyballaktivitet - Ca antall treningar, turneringar og spelarar.
  • Arkfane 4: Årsrekneskap (obligatorisk) Ved å fylle ut denne arkfana innan 15.desember er de automatisk med i frifond og momskompensasjonsssøknaden for 2020. Her legg de inn kva klubben har hatt av inntekter og utgifter. Hugs å ta ut finanskostnadane i punkt 4, dette beløpet vil vere utgangspunkt for momskompensasjonssøknaden. Har klubben bygd noko eller kjøpt eigedom det siste året? I så fall kva kosta dette? Nytt for året, er at de i tekstfeltet skal skrive inn kva de har brukt frifondmidlane til. Legg også gjerne med bilete nedanfor. Skann ein kopi av samandraget av årsrekneskapet for klubben, og last dette opp som vedlegg til årsmeldinga i medlemsregisteret. Hugs at regnskapet MÅ ha underskrift/signatur frå både kasserar og revisor (eventuelt revisormelding).
  • Arkfane 5: Årsmelding i ord - Styret har heilt sikkert meir å melde frå aktiviteten i klubben siste året. Skriv dette her – max 13000 tegn.

 2. Årsplan

Årsplan for det neste arbeidsåret legg de som vedlegg i årsmeldinga under fana «årsregnskap og årsplan». Hugs at dette er arbeidsplanen for det neste året. Viktig demokratisk poeng at årsmøtet (medlemmene) vedtek dei store planane. Detaljar kan komme seinare.

 3. Oppdatere styreverv 

Oppdatering av styreverv er det ein frå det gamle/sitjande styret som må gjere. For eksempel sekretær.

Hugs: Er det nokon som er heilt nye i 4H må desse først meldast inn som medlemmer. Bruk innmeldingsskjemaet på 4h.no/Bli-med.

 4. Årsrapport (dato for årsmøte).

Det er nyvald leiar som kan gjere dette. Derfor er det viktig at verva er endra og oppdatert. Årsrapporten er ein godkjenning/signatur der leiar bekreftar at det som står i årsmeldinga, er rett.

Det skal skrivast inn årsmøtedato og årstal. Hugs å lagre! Alle oppgåvene er også godt forklart i Møteboka, Kassaboka og Året rundt.

Lukke til!

 

Møtebok, Kassabok og Året rundt

Elektroniske utgåver ligg på heimesida til 4H Norge

Elektronisk utgave av Møteboka, Kassaboka og Året rundt kan lastast ned frå heimesida til 4H Norge. Papirutgåve av bøkene vert ikkje sendt ut til klubbane. Møteboka, Kassaboka og Året rundt 

 

 

Filer

Plakettmottakarar 2019Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2020Vurdering av 4H-prosjekt - ei rettleiingÅrsplan 2019Bli med - somaliBli med - tigrinjaBli med - arabiskBli med - polskBli med - nynorskBli med - bokmålBli med - EngelskSakspapir fylkesårsmøtet 2019Årsmelding 2018Vedtekter 4H Sogn og FjordaneProtokoll fylkesårsmøte 2018Nærmiljøet mitt - idear til kva 4H-klubbane kan gjere4H-kampen februar 2018Årsplan 2018 - word-filÅrsplan 2018Arbeid med statsbudsjettTips til Haustfesten 2017Leirprogramheftet 2017Årsmøteprotokoll 2017Handlingsplan 2017 - 2018Friluftslivets veke 20174H-kamp, marsNytt i medlemsregisteretNytt frå 4H Sogn og FjordaneNytt frå regionleiar ÅgeInformasjon om StyrekursetInformasjon om InspirasjonssamlingaSakspapir til årsmøtet 2017Årsmelding og rekneskap 2016Årsplan 2017, last ned og fyll innMånadsinfo januar 17Prosjektplan DraumeplassenProsjektplan SamspelMånadsinfo desember 2016Månadsinfo November 2016Månadsinfo oktober 2016Årsplan 20174H-kamp novemberTildeling frå SparebankstiftingaNettverkssamlingHelsing frå 4H Sogn og Fjordane til haustfestaneMånadsinfo september 2016Studietur 4H-gard Månadsinfo august 2016Månadsinfo juni 2016Månadsinfo mai 2016Storkurs 20164H-kampen maiMånadsinfo april 20164H-kampen aprilMånadsinfo februar 20164H-kampen februarNytt frå fylketIdear til inkludering og frivilligheitInfo om Superhelg styrekursÅrsmelding og rekneskap 2015Sakspapir fylkesårsmøtet 2016Månadsinfo januar 20164H-kamp januar 2016Stadfesting til politiattestMånadsinfo desember 2015Innkalling til årsmøte 20164H-kampen desemberMånadsinfo november 20154H Matskule - for instruktørar4H Matskule på naturmøteplassen4H Matskule på skulekjøkenet4H Matskule på garden4H Matskule - hausting frå naturen4H-kampen, novemberMånadsinfo oktober 2015Årsplan 20164H-kampen oktoberRettleiing om prosjektvurderingMånadsinfo september 2015Beredskapsplan 4H Sogn og Fjordane4H-kampen septemberInformasjon utdelt på RegionmøtaTips til HaustfestenHøstfestunderholdningHelsing frå fylkesstyret og 4H-kontoretOversikt over Haustfestar 2015Månadsinfo august 20154H-kampen augustMånadsinfo juni 2015Storkurs 2015Månadsinfo april 20154H-kampen aprilMånadsinfo februar 2015Aktivitetsheftet Mangfaldig natur4H-kampen februar 2015Aktivitetspakkar og klubbesøk 2015Årsmelding og rekneskap 2014Sakspapir til fylkesårsmøtet 2015Månadsinfo januar 20154H-kampen januar 2015Månadsinfo desember 20144H Matskule i klubben din4H-prosjekt for heile klubbenBjørkehaugen 4H-gard - tilbod 2015Innkalling til fylkesårsmøte 2015Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2015Månadsinfo november 20144H-kampen novemberSuperhelg 2015Tre samlingar om naturmøteplassar4H-kampenRegionmøte - utdelt informasjonBrev om haustfestTips til haustfestenHaustfestdatoarVurdering av 4H-prosjekt30. oktober - Fjærland, naturmøteplass-samlingKjølsdalen 16. oktober - naturmøteplass-samlingHolsen 14. oktober - naturmøteplass-samlingMånadsinfo august 2014Leirprogramhefte 2014Info om aspirantleir Månadsinfo juni 2014Storkurs 2014Månadsinfo mai 2014Det store potetløpet - ruteplan SOF4H-gard studietur 5. juni 2014Månadsinfo mars 20144H-kampen mars 2014Søknadsskjema Sparebankstiftinga / 4H 2014Aktivitetspakkar 2014Årsmelding og rekneskap 2013Sakspapir årsmøtet 2014Månadsinfo januar 20144H-kampen januarInnkalling til fylkesårsmøte 2014Villmarksleir 15+ i vinterferien4H Matskule - tilbod våren 2014Månadsinfo desember 20134H-kampen desember 2013Årsplan 4H Sogn og Fjordane 2014Månadsinfo november 2013Klubb- og samarbeidsprosjekt i 4HPhotostory til haustfest 2013Rettleiing vurdering av prosjektHaustfest - info til klubbaneHaustfest - tips til gjennomføringIdear til haustfesttalenInformasjon gitt på Regionmøta 20134H-kampen august 2012Månadsinfo august 2013Søknadsskjema Sparebankstiftinga / 4HMånadsinfo juni 2013Invitasjon til RegionmøteSøknad om politiattestÅrsplan 2013Kløverknekten 1-2013Månadsinfo april 20134H-kampen april4 timar - 4 aktivitetarStudietur til 4H-gardaneMånadsinfo februar 2013Søknadsskjema Sparebankstiftinga4H-kampen februarSakspapir årsmøtet 2013Årsmelding og rekneskap 2012Vedtekter for 4H Sogn og FjordaneMånadsinfo januar 2013Klubb-besøk 20134H-kampen januarInnkalling til fylkesårsmøteMånadsinfo desemberMånadsinfo november4H-kampen novemberÅrsplan 2013Viktig å hugse på til HaustfestenMånadsinfo september 20124H-kampen september 2012Vervekampanje BlåmannSøknadsskjema SparebankstiftingaPlakettfest 2012Haustfest-presentasjon frå fylketMånadsinfo august 2012Infobrev om haustfestMånadsinfo juni 2012Kurs i redesignMånadsinfo mai 20124H-kampen maiMånadsinfo mars 20124H-kamp marsKlubb-besøk og aktivitetspakkar 2012Månadsinfo februar 20124H-kamp februarÅrsmelding og rekneskap 2011Sakspapir årsmøtet 2012Innkalling årsmøtet 2012Månadsinfo januar 2012Villmarksleir 20124H-kampen januarJulekort 2011Månadsinfo desember 2011Retningslinjer biletbruk i 4HBiletbruk i 4HMånadsinfo november 2011Årsplan for fylket 20124H-kampen novemberMånadsinfo oktober 2011Haustfestar 2011Månadsinfo august4H-kampen augustMorosame aktivitetar i friluftMorosame aktivitetar i friluftMånadsinfo juli 2011Idehefte 2 - Sommer ved kystenIdehefte 1 - Fjæretur Månadsinfo mai 20114H-kampen maiPlakat open leir 24. juniMat på bål - enkle oppskrifterMånadsinfo mars 2011Bli synleg - idear til PR-arbeid i 4HMånadsinfo februar 2011Årsmelding 4H Sogn og Fjordane 20104H-kampen februarTips til klubbturarIdear til klubbaktivitetarAktivitetspakkar - klubbesøk 2011Vedtekter for 4H Sogn og FjordaneMånadsinfo januar 20114H-kampen, januarÅrsplan for 4H Sogn og Fjordane 2011Månadsinfo desember 2010Månadsinfo september 2010Månadsinfo oktober 2010Kløvermedlem rutinar 2016Pressemelding - Gøy på landet - nynorskPressemelding Gøy på landet - bokmålPlakettmottakarar