Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Invitasjon til prosjektdeltakelse i regi av FRIFO

Invitasjon til prosjektdeltakelse i regi av FRIFO

FRIFO ønsker i samarbeid med 4H å utvikle et aktivitetsopplegg om naturmangfoldloven og forvaltningen av viktige verdier for naturmangfoldloven og friluftslivet, med særlig vekt på nærmiljøet. Det er bevilget kr. 40 000, til prosjektet.

 

Invitasjon til prosjektdeltakelse i regi av FRIFO

Norge fikk i 2009 en ny og viktig lov, naturmangfoldloven. Formålet med loven er å ta vare på naturen, enten gjennom vern eller bærekraftig bruk.

Naturmangfoldloven deler grovt sett norsk natur inn i tre kategorier og knytter ulike virkemidler til disse i forhold til vern og bærekraftig bruk. Denne inndelingen av norsk natur kan illustreres med en tredelt pyramide, der all natur, også kalt grunnmuren, er nederst, natur som krever spesielle hensyn i midten og den mest verdifulle naturen er øverst i pyramiden.

Med midler fra Miljøverndepartementet, startet FRIFO i 2009 opp arbeidet med informasjon og kompetanseheving i de nye areallovene naturmangfoldloven og plan- og bygningsloven.

For at det skal bli en framtidsrettet forvaltning av naturmangfoldet og viktige verdier for friluftslivet er det avgjørende å skape engasjement og kompetanse blant barn og ungdom.

I den forbindelse ønsker FRIFO samarbeid med 4H om prosjektet ”Naturmangfoldet i nærmiljøet”

Målet med prosjektet er å skape engasjement for naturmangfold og friluftsliv i nærmiljøet. Målgruppen er barn og ungdom i organisasjonene.

FRIFO ønsker i samarbeid med 4H å utvikle et aktivitetsopplegg om naturmangfoldloven og forvaltningen av viktige verdier for naturmangfoldloven og friluftslivet, med særlig vekt på nærmiljøet. Aktivitetsopplegget skal kunne brukes på foreningskvelder, møter, sommerleir og lignende.

Det er bevilget kr. 40 000, til prosjektet.

Er det noen som kan tenke seg å være med på å gjennomføre dette prosjektet?

Ta kontakt med Marta Valdés, 4Hs nye fagkonsulent for landbruk og friluftsliv,

tlf. 45255568, e- post: marta.valdes@4h.no