Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Full støtte til friluftslivet

Full støtte til friluftslivet

Stortinget ber regjeringen vurdere hvordan friluftsliv i større grad kan prioriteres for å oppfylle statens mål i folkehelsepolitikken og de idrettspolitiske mål om "idrett og fysisk aktivitet for alle».

 Dette uvanlig og hyggelige vedtaket fattet Stortinget den 20. juni, under debatten om den nye folkehelsemeldingen. Etter forslag fra Venstres stortingsgruppe samlet alle partier (også regjeringspartiene) seg om ovennevnte utsagn.

Uttalelsen er viktig, fordi det gir et trykk på statsråd Bård Vegar Solhjell til å sørge for bedre finansiering av friluftslivet, i lys av ansvaret som i to stortingsmeldinger er gitt til Miljøverndepartementet når det gjelder folkehelse og for statlig idrettspolitikk. http://www.frifo.no/2552.Full-stotte-til-friluftslivet-pa-Stortinget.html