Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4Hs innspill til ny stortingsmelding

4Hs innspill til ny stortingsmelding

- For å kunne videreføre det positive arbeidet 4H gjør, er vi avhengige av fortsatt støtte og samarbeid med landbruksmyndighetene, sier generalsekretær Astrid Solberg og leder Ola Cato Lie.

4H Norge har kommet med innspill til ny stortingsmelding om landbruks- og matpolitikk der det redegjøres for 4Hs bidrag til samfunnet og fremtidige prioriteringer.

4H bidrar til positiv utvikling
4H er mer enn leir og moro. En undersøkelse gjennomført i april i år viser at 4H, sammen med Norges Bygdeungdomslag, bidrar til trivsel, bosetting og rekruttering til landbruket og distriktene. 4H ønsker å fortsette denne positive utviklingen.

Fremtidsplaner
Stadig færre barn vil i framtida kunne få førstehåndskunnskap om matens opprinnelse, fordi de bor i byer eller bynære strøk. Gjennom sitt aktivitetstilbud vil 4H vil være en motvekt mot dette.

4H ønsker i tiden fremover å prioritere å etablere flere 4H-gårder, etablere flere 4H-klubber i byer, bli enda bedre i organisasjonsopplæring, utvikle prosjekter innen entreprenørskap knyttet til natur- og landbruksbasert næring og ikke minst skape trivelig bygder slik at ungdom og odelsbarn får lyst til å etablere seg der etter endt utdanning. 4H ønsker å skape en aktiv og samfunnsengasjert ungdom som velger et liv i distriktene også i framtida.

Her kan du lese 4H Norges innspill til stortingsmelding om landbruks- og matpolitikk: