Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Samarbeidsavtale 4H og Forbundet Kysten

Styreleder i 4H Kari Heggelund og styreleder i Forbundet KYSTEN Arne H. Andreassen er fornøyd med at de nå har inngått en nasjonal samarbeidsavtale.

Samarbeidsavtale 4H og Forbundet Kysten

4H Norge fortsetter sin satsning på å gi barn og unge økt kjennskap til og kunnskap om friluftsliv, tradisjoner, natur og kultur langs kysten. 4H Norge har inngått en samarbeidsavtale med Forbundet Kysten, der formålet er å gi barn og unge tilgang til – og kunnskap om – kystkultur.

 Gjennom det nasjonale prosjektet Fri i fjæra har 4H allerede en nasjonal satsning på kystkultur. Målet er å få barn og unge engasjert i kystkulturen, og sikre at kunnskapen lever videre. Det er ønskelig med en tilvekst av barn og unge som er interessert i kystkultur.

I felleskap ønsker 4H Norge og Forbundet Kysten å legge til rette for at barn og ungdom skal få mer kjennskap til, og økt kunnskap om friluftsliv, tradisjoner, natur og kultur langs kysten. I dette arbeidet ser organisasjonene hverandre som naturlige og viktige samarbeidspartnere.

 

Flere vellykkede samarbeid

Flere tidligere vellykkede lokale fellesarrangement dannet grunnlaget for samarbeidsavtalen som nå er inngått mellom organisasjonene. Allerede jobber flere 4H-klubber og lokale Kystlag godt sammen, både i Troms, Nordland, Vest-Agder og Rogaland er gode samarbeid allerede godt i gang. Disse erfaringene skal overføres til andre 4H-klubber.

 

Prosjektleder for Fri i fjæra, Monica Eriksen Lundbakk, er svært fornøyd med den nye samarbeidsavtalen, og mener 4H og Forbundet Kysten vil ha stor nytte av hverandre.

- Vi ønsker å få del i kystlagenes kunnskap om kystkultur, og å bidra til at denne kulturarven lever videre. Det er også ønskelig at samarbeidet kan bidra til at det blir opprettet 4H-klubber, der det i dag er Kystlag, men ikke 4H. På lang sikt tror vi også at Forbundet Kysten vil kunne dra nytte av at 4H driver aktiv organisasjonsopplæring med de unge. Kanskje fortsetter de å bruke sin organisasjonserfaring i Forbundet KYSTEN når de vokser fra 4H, sier Monica Eriksen Lundbakk.

 

Samarbeidsavtalen mellom 4H Norge og Forbundet Kysten innebærer i grove trekk at organisasjonene forplikter seg til å holde hverandre oppdatert om sine aktiviteter, og i forlengelse av dette samarbeide lokalt for å bidra til økt aktivitet. 4H-klubber kan ta kontakt med lokale Kystlag, og i fellesskap gjøre aktiviteter som bidrar til økt kunnskap om vår kystkultur.