Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Vellykket nordisk 4H-møte

Vellykket nordisk 4H-møte

Svenske 4H, Finlands Svenska 4H og Finske 4H har vært på et todagers besøk hos 4H Norge. Agendaen for møtet var internasjonalt arbeid.

Hvordan jobber 4H-organisasjonene sammen i Norden? Og hvordan kan vi jobbe sammen både i Europa og verden for øvrig? Intensjonen for det etablerte samarbeidet er et tettere og sterkere samarbeid som skal styrke de nordiske 4H-organisasjonene. Det legges opp til to møter i året, med ulikt tema hver gang. Generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang og internasjonal konsulent Marie Stenstadvold deltok fra 4H Norge sin side.