Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
FRIFOND PROSJEKTSTØTTE 2014

FRIFOND PROSJEKTSTØTTE 2014

Alle aktive klubber kan etter søknad få tildelt prosjektstøtte. 4H-gårder kan søke om midler i samarbeid med en 4H-klubb. Søknadsfrist 15. desember

Frifondmidler = penger til klubbaktivitet!

Frifondmidler er penger fra Norsk Tipping som skal gå til å skape ny lokal aktivitet eller styrke den lokale aktiviteten som allerede er der. For 4H sin del betyr det at både eksisterende og nye 4H-klubber kan søke om støtte, så lenge pengene brukes til aktivitet i 4H-klubben.

Fordelingen av Frifondmidler i 4H skjer på to ulike måter:

Driftsstøtte, får klubben automatisk dersom man har minst 5 betalende medlemmer under 26 år pr 31.12.2013 og levert inn årsrapport og årsmelding. Driftsstøtten blir utbetalt i perioden august-oktober 2014.

Prosjektstøtte, 4H Norge setter av totalt 500.000,- i 2014 til Frifond prosjektstøtte. Prosjektstøtte må hver klubb søke om. Prosjektmidler kan søkes i tillegg til driftsstøtte. Prosjektmidler blir utbetalt i februar 2014.

FRIFOND PROSJEKTSTØTTE 2014
Alle aktive klubber kan etter søknad få tildelt prosjektstøtte. 4H-gårder kan søke om midler i samarbeid med en 4H-klubb.

Kriterier for årets prosjektstøtter:

1. Prosjektet skal bidra til å skape aktivitet lokalt, for barn og ungdom i klubben.

2. Prosjekter som er i tråd med årets satsningsområde Fra jord til bord, vil bli prioritert.
Eksempler på prosjekter kan være å arrangere matskole, lage egen grønnsakshage til klubben, dra på gårdsbesøk eller bygge steinovn til naturmøteplassen. Her er det bare å bruke fantasien!

3. Maksimumsbeløp for prosjektstøtte er kr 10.000,- pr prosjekt.

4. Hver klubb kan kun søke om støtte til et prosjekt per år.

5. Klubben må ha levert årsmelding og årsrapport innen 15. desember.

Søknadsprosess:

1. Søknadsskjema finner dere her: https://4hnorge.wufoo.com/forms/frifond-prosjektstatte-2014/

2. Søknaden skal inneholde beskrivelse av planlagt prosjekt og søknadssum.

3. Søknadsfristen 15. desember 2013 – Søknaden sendes gjennom det elektroniske søknadsskjemaet

4. Fylkene sender en prioritering av prosjektene til 4H Norge.

5. Svar på prosjektsøknaden blir sendt til klubben senest 1. februar.

Rapportering:
Klubben må sende en egen rapport for prosjektet i etterkant av prosjektet. Det er en kort beskrivelse av gjennomført prosjekt, noen bilder fra prosjektet og en enkel kostnadsoversikt.

Søknadsfrist: 15. desember 2013.

Klubber som ikke får tildelt Frifondmidler kan klage innen tre uker etter at de ble kjent med at tildeling har blitt gjort. Klagen sendes til 4hnorge@4h.no. Klagen blir behandlet av administrasjonsleder i 4H Norge, som tar endelig stilling til saken.