Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Landsstyret går for Hand of Hope!

Landsstyret går for Hand of Hope!

Aksjonen Hand of Hope blir 4Hs hovedmarkering av 75-årsjubileumet neste år. 4H skal, sammen med HC Medlien i U8 og Plan Norge, samle inn penger til brønnbygging i Sierra Leone.

4H skal markere sin 75-årsdag ved å GI en gave istedenfor å FÅ en gave. Dette besluttet landsstyret fredag 4. juni, som da hadde sitt siste ordinære styremøte før årsmøtet 22.- 24. juli i Hedmark.

Mye av møtet gikk med til å forberede sakene som skal behandles av årsmøtet. Styret gikk igjennom målsettingene for forrige toårsperiode for å se om målene var nådd, og sluttbehandlet den strategiske planen for 2010 - 2012 som skal legges fram for årsmøtet. Tida ble altså brukt til både å se bakover og framover. Blant annet vil landsstyret legge fram et regnskapsoverskudd på ca 500.000 for 2009 for årsmøtet.

Nordisk leir 2013 skulle vært avholdt i Sverige. Svenskene har imidlertid ikke klart å finne et vertsfylke som kan arrangere leiren, og landsstyret besluttet at Norge skal be om å få arrangere nordisk leir også i 2013. Vestfold bes om å være vertsfylke for leiren. 4H Akershus og Oslo blir bedt om å arrangere landsleir i 2016.

Medlemstallet bekymrer landsstyret. 4H har ca 400 færre medlemmer i mai 2010 enn for et år siden. En intensiv vervekampanje til høsten kan imidlertid rette opp medlemstallet.