Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H Æresdiplom til Turid Noddeland Nygård!

4H Æresdiplom til Turid Noddeland Nygård!

På 4H Aust-Agder sitt årsmøte den 30.mars 2014 kom Sigrid Løvland fra 4H Landstyret for å overrekke Turid 4H æresdiplom.

Æres diplom i 4H tildelt til Turid Noddeland Nygård

 

Klart hode: Hun har et hode fullt med klare tanker, og er en dyktig nettverksbygger. Hun vet hva hun ønsker å prioritere og bestemmer seg for det!

Varmt Hjerte: Turid har mange gode ord og en varm klem for alle. Hun ser de gode ting i mennesker og er ikke redd om å si i fra!

Flinke Hender: Hun er et arbeidsjern, alltid villig til å hjelpe til på klubbmøter, fylkesarrangement og leir  

Og god helse: Hun ser hvert menneske og passer spesielt på å inkludere alle. Står det noen i et hjørne er hun den første til å trekke den personen inn i fellesskapet. Den følelse av å bli sett og inkludert trenger alle for å utvikle seg til et godt menneske.

 

Turid, et 4H menneske!

 

 

4H har vært en rød tråd i Turid sitt liv hun har selv vært en ivrig 4Her da hun var og og har gjennomført hele 4H løpet fram til hun har fått plaketten.

 

Da hennes barn begynte i Kløverklubben 4H i Austre Moland i 1998 var hun ikke sein til å tilby sin hjelp til klubben.  Først som oppgavehjelper og i 1999 som voksenhjelper i klubben, klubbrådgiver B.

Allerede i 2000 takket hun ja til å være klubbrådgiver A. Kløverklubben 4H firedoblet antall medlemmer i denne perioden. Dette medførte at Kløverklubben var en av landets største klubber i 2003 med 72 medlemmer. I 2007 85 medlemmer! Med så mange medlemmer er det en ekstra utfordring å være klubbrådgiver. Men Kløverklubben har klart å beholde en god tone i klubben

og har medlemmer fra 9-18 år.

En del i bygda visste hva 4H var før, men i den seinere tiden har de markert seg mer, skolen har blitt positivt innstilt til 4H og klubben låner lokaler der. På skolen og SFO så snakkes det om 4H og alle vet hva det er.

 

Turid er en utrolig dyktig nettverksbygger, hun knytter kontakter og nevner 4H overalt hvor hun farter.   

Hun har vært med som voksenleder på landsleir i mange år.  Etter hun var med på som leder på Nordisk leir i 2007 skriver Anders Ramleth (tidligere medlem i Myggen 4H, nå leder i A3 (Aust-Agder 4H Alumnklubb));

 

”Turid er mamma for oss alle. Ho er veldig snill og frivilligheten selv. Turid er veldig engasjert

og er med på det meste som skjer i 4H, uansett om ungene hennes er med eller ikke. På en

måte kan vi beskrive ho som en terrier, ingen ting er for stort for ho. Turid er en del av gjengenog det unge fellesskapet. Alderen merkes ikke på henne og ho vil alltid godt for alle. Er en topp leder på leirer og kurs og står på.”

 

 

I 2004 hadde Turid lyst til å bidra med hennes kunnskap og 4H hjerte til 4H Arbeidet på fylkesplan. Først som styremedlem, men allerede i 2005 ble hun nestleder i 4H. I 2010 overtok hun vervet som leder i 4H Aust-Agder, helt til hun i 2014 ga fra seg vervet som leder videre til Tom Ivar Olsen.

På årsmøte i 4HAA den 30. mars 2014 nevnte hun spesifikt at selv om hun ikke takker for seg som fylkesstyretleder i 4H Aust-Agder betyr ikke det at hennes hjerte ikke lenger banker for 4H.  Men at hun ønsker å slippe andre til i 4H Fylkesstyret at også de kan få lov å bidra med sitt til 4H.

 

Hun har satt sitt preg på arbeidet i 4H Aust-Agder ved å fokusere på takknemlighet og positivitet. Hun formidlet videre en stor takknemlighet til de frivillige voksne rundt omkring i klubbene som stiller opp og hjelper til.  

Og resultatet fra fokuset er godt merkbart når de voksne samles, ved kjenne på den gode stemningen og det innholdsrike programmet.

 

Nylig har hun satt i gang prosjektet: «instruktørsbanken» hvor 4Here fra 16 – 28

år får anledning til å bruke den kunnskapen og de ferdighetene de har lært gjennom

4H.

 

Ellers tenker vi på «små» prosjekter som Aball 1 og Land Art som med hennes hjelp har blitt til flotte prosjekter som setter barn i aktivitet på en lekende måte rundt omkring i hele Norge.

 

Vi i 4H Aust-Agder er veldig glad for å ha Turid Noddeland Nygård med som æresmedlem i 4H!