Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Pressemelding: Velg norsk mat og vær stolt av det!

Pressemelding: Velg norsk mat og vær stolt av det!

4H Norge ønsker forutsigbare forhold i landbruksnæringen. En forutsigbar utvikling som sikrer både rekrutteringen, miljøet og en bærekraftig utvikling.

4H Norge ønsker trygg mat på norske bord! 4H Norge mener også at vi skal velge norsk mat og være stolte av det!

Alle nasjoner, også Norge, må forvalte sine naturressurser på en best mulig måte. 4H Norge mener det er nødvendig å ivareta en norsk matproduksjon over hele landet som sikrer matbehovet befolkningen har i dag - og i framtiden!

4H Norge er en landsomfattende, ideell barne- og ungdomsorganisasjon som er livssynsnøytral og partipolitisk uavhengig. Vårt formål er å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. Grunnlaget for organisasjonens arbeid finnes i naturbruksnæringene og lokalmiljøet. 4H Norges målsetting uttrykkes gjennom 4H-løftet: Vi lover å arbeide mot det mål å bli en ungdom med klart Hode, varmt Hjerte, flinke Hender og god Helse.

4H Norge deltar på ”Opptog for norsk matproduksjon” i Oslo 20. mai kl. 12.00.

Kontaktpersoner i 4H Norge:
Styreleder Kari Heggelund, tlf 904 02 505, e-post: kari4hnorge@gmail.com
Generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang, tlf 958 18 816, e-post: solvi-egner.kaupang@4h.no