Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Kronikk: Engasjement!

Kronikk: Engasjement!

I samband med 4H Norges landsmøte har styreleiar Kari Heggelund skreve ein kronikk om kor viktig det er å ta - og få - ansvar for eiga fritid.

Engasjement!

Jeg mener det er viktig at barn og unge engasjerer seg - fordi de gjennom engasjement lærer seg å ta ansvar. Men dette betinger også at de får ansvar!

4H er en medlemsstyrt organisasjon, og 15. juli starter vårt landsmøte. Delegater fra hele landet vil i løpet av tre dager i juli sette kursen og definere hvordan 4H skal oppfylle formålsparagrafen om å utvikle en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker, som er vårt samfunnsansvar.

Skal barn og unge få ansvarsfølelse, må de også få et reeltansvar. De må lære av erfaringene ved å ha nettopp dette ansvaret. I 4H er det ungdommene som driver sine 4H-klubber og legger planer for hvilke aktiviteter klubben skal gjøre det kommende året. Det er voksne støttespillere, men det er ungdommens ansvar å få aktivitetene gjennomført.

I en samtale med ei ung jente som var leder for 4H-klubben sin, spurte jeg om alt hadde gått fint med gjennomføringen av vinterens klubbaktiviteter. Hun fortalte at alt hadde gått som planlagt, bortsett fra da de glemte fyrstikker en gang de skulle lage bål. Dette løste de ved å finne på andre aktiviteter i stedet. Jenta sa hun hadde gjort en ekstra innsats for at alle skulle ha det bra, fordi hun følte at hun ikke hadde organisert møtet bra nok ved å ta ansvar, eller delegere ansvar til den som skulle ha med fyrstikkesker. Jeg synes det er helt fantastisk. Det var udramatisk, og styret i klubben var løsningsorienterte og gjennomførte møtet. Klubbrådgiveren, den voksne støttespilleren, hadde vært i bakgrunnen og latt 4H-medlemmene ordne opp selv, for det er nettopp i det læringen ligger.

4H har flere 4H-gårder over hele landet. På Bodin 4H-gård i Bodø har barn og ungdom ansvaret for å ta vare på noen av dyrene. Dette ansvaret vokser de på og utfører med glans. Vi ser en veldig økning i interessen for å besøke 4H-gårdene. Det er viktig å ha nærhet til dyr, og å lære om grunnleggende ting som hvordan maten dyrkes og dyrehold. Aktivitetene på gårdene er ikke alltid ferdig tilrettelagt når barna kommer, men dette gir barna selv anledning til å skape aktivitet og ta ansvar for egen fritid.

Det er viktig lærdom i det å kunne planlegge og gjennomføre det man har planlagt. Det å ha evne til å være løsningsorientert, og å ta ansvar når ting ikke går som forventet.

Jeg mener 4H sitt samfunnsoppdrag er viktig, og jeg er overbevist om at 4H vil være viktig også i fremtiden. Mange barn og unge deltar på aktiviteter som er organisert av voksne, der barna bare møter opp og presterer, uten å kunne påvirke innholdet. Derfor er det viktig at barn og ungdom får ansvar og tillit til å lære seg å skape en aktiv fritid innenfor områder hvor de føler mestring.

Kari Heggelund
Leder landsstyret 4H Norge