Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Årets 4H-gård 2014

Landbruksdirektør i Oslo og Akershus Morten Ingvaldsen overrakk prisen til pedagogisk leder Cecilie Pedersen ved Bodin 4H-gård.

Årets 4H-gård 2014

Bodin 4H-gård i Nordland ble kåret til Årets 4H-gård 2014. Pedagogisk leder Cecilie Pedersen ved Bodin 4H-gård mottok prisen på 4H Norge sin landsmøtemiddag på Valberg 4H-gård på Frosta i Nord-Trøndelag.

Juryen framhever spesielt den store dugnadsinnsatsen og engasjementet som legges ned i driften av Bodin 4H-gård. Gården har god forankring i lokalsamfunnet, og gir tilbud til barn, unge og voksne, bl.a. gjennom besøk av skoler/barnehager, driver åpen barnehage, handikapridning og arbeidstrening for voksne.

Gården er en god arena for opplæring av 4H sine verdier – klart hode, varmt hjerte, flinke hender og god helse. Bodin 4H-gård engasjerer og inkluderer 4H-ere og deres familier i gårdens drift, gir opplæring i dyrevelferd, entreprenørskapsopplæring ved å drive lørdagskafé, klubbaktiviteter, rekruttering av nye gårder og kløvermedlemmer. Bodin 4H-gård er også en aktiv bidragsyter i internasjonale fora.

Landbruksdirektør i Oslo og Akershus Morten Ingvaldsen delte ut prisen pålydende kr 20.000. Prisen deles ut annet hvert år under 4H Norge sitt landsmøte, og ble første gang utdelt i 2008. Målet er at prisen skal være med på å fremme samarbeidet mellom 4H i fylket og den aktuelle 4H-gården.

Kriterier for Årets 4H-gård

Kriteriene for å bli kåret til årets 4H-gård:
- Gården må ha vært 4H-gård eller 4H-seter i minst 3 år
- Gården må ha en viss aktivitet sammen med 4H
- Gården må være synlig i media minst en gang per år
- Gården skal være villig til å formidle egne erfaringer med andre gårder.

Les Avisa Nordland sin artikkel: Denne gården er best i landet!