Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Trist dag for 4H

Trist dag for 4H

4H-ere i Møre og Romsdal troppet opp på Vestnes ferjekai for å vise stastråd Sylvi Listhaug at de er uenige i regjeringens ønske om å kutte det økonomiske samarbeidet med 4H.

Under parolen ”Vi jobber best sammen” kom 4H-erne i prat med landbruksministeren. For 4H-erne var det viktig å få fram at 4H og myndighetene gjør en bedre jobb om vi jobber sammen og ikke på hver sin kant.

Opphør av samarbeid
I regjeringens forslag til statsbudsjett framkommer det at regjeringen ønsker å kutte det økonomiske samarbeidet med 4H. De foreslår å kutte 4H sin støtte fra Landbruks- og matdepartementet med vel 5 % (fra kr 7 100 000 til kr 6 695 000). I tillegg foreslår regjeringen at samarbeidsavtalen med departementet opphører og ikke blir fornyet.

I forslag til statsbudsjett står det også at ordningen med at 4H får dekket kontorhold hos fylkesmannsembetene vil bli avviklet.

Store konsekvenser for 4H
Dersom departementet ikke ønsker å fornye samarbeidsavtalen med 4H, kan det få dramatiske konsekvenser fra 2016. Dette vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk.

Kampklar
- Vi er ikke glade for forslagene som kommer fram i statsbudsjettet, men vi er klare til kamp, sier generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang. – Vi skal jobbe intenst med å få regjeringen til å forstå det viktige arbeidet vi gjør i forhold til rekruttering til landbruksnæringen, opplæring i entreprenørskap og hvordan vi bidrar til å skape levedyktige bygder, sier Egner-Kaupang.

Vi jobber best sammen
Styreleder i 4H Norge Kari Heggelund er også fortvilet. – Landbruks- og matdepartementet ønsker å avbryte et 60 år svært velfungerende samarbeid. Jeg stiller meg undrende til hvordan departementet i framtiden skal nå barn og unge, og hvordan de tenker opplærings- og rekrutteringsoppgavene i landbruket skal utføres fra 2016? Det er disse oppgavene 4H i dag utfører i samarbeid med departementet, sier Heggelund.