Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Politisk dugnad og stor blæst

Faksimile: Avisa Nordaln 10. oktober 2014

Politisk dugnad og stor blæst

4H mobiliserer til politisk dugnad for å få regjeringen og stortinget til å forstå viktigheten av det arbeidet 4H gjør over hele landet. Dette skaper oppmerksomhet.

Både nasjonal, regional og lokal presse er opptatt av at regjeringen kutter ned på støtten til frivillige organisasjoner. Også 4H får mye oppmerksomhet i denne forbindelse. Hele organisasjonen står nå foran en viktig oppgave med å påvirke myndighetene, slik at ikke støtten kuttes slik forespeilet.

Knippe av medier
Under ser du et knippe av presseomtaler vedrørende kuttene til 4H og frivillihgeten for øvrig:

Dagens Næringsliv:
”Regjeringen kuttet støtte til frivilligheten”


www.nrk.no/nordland:
”Sterke reaksjoner på kutt i støtte til frivillige organisasjoner”

Avisa Nordland:
Kuttene får dramatiske konsekvenser for Ingeborg

Dagsavisen:
”Ostehøveleffekten”


Trønder-Avisa:
 "4H kastes på dør av statsråd"
 

For flere presseklipp: https://www.4h.no/aktuelt/medieklipp/.
Ta også kontakt med 4H i fylket som har fullstendig oversikt over pressedekning vedrørende saken.

Dramatiske konsekvenser for 4H
I forslag til statsbudsjett foreslår regjeringen å kutte det økonomiske og faglige samarbeidet med 4H fra 2016. I tillegg opphører ordningen med gratis kontorhold hos fylkesmannen landbruksavdeling.

I forslaget foreslår regjeringen også å kutte 4H sin støtte fra Landbruks- og matdepartementet med over 400 000 kroner (fra kr 7 100 000 til kr 6 695 000).

Dersom samarbeidsavtalen med Landbruks- og matdepartementet ikke fornyes etter 2015, kan det få dramatiske konsekvenser for 4H. Bortfall av avtalen vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp 4H-klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette arbeidet er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet.

Regjeringen har som et av sine hovedmål at det skal være landbruk over hele landet. 4H mener at mulighetene for å nå målene for regjeringen vil svekkes dramatisk ved å kutte det økonomiske og faglige samarbeidet mellom landbruksforvaltningen og 4H.

Det har vært et faglig sterkt samarbeid mellom landbruksavdelingen og 4H i flere årtier. Gjennom samarbeidsavtalen har 4H fått et konkret samfunnsoppdrag, der vi blant annet skal jobbe med rekruttering til utdanninger knyttet til naturbruk og lokale ressurser og gi barn og unge opplæring i entreprenørskap,

Gjennom 4H får barn og unge opplæring i naturbruk, jord- og skogbruk og de bidrar til en positiv bygdeutvikling. Kuttene vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk.

Rekruttering og opplæring er langsiktig arbeid som krever forutsigbarhet. 4H mobiliserer nå til en politisk stordugnad. Vi jobber for å påvirke politikere lokalt slik at regjeringen gjennom 4H skal forplikte seg til å arbeide langsiktig med rekruttering og opplæring til landbruk og entreprenørskap.

Relaterte saker:
Trist dag for 4H
Åpent brev til Jan Tore Sanner

Kontaktinformasjon:
Generalsekretær i 4H Norge Sølvi Egner-Kaupang: tlf.  958 18 816.
Styreleder i 4H Norge Kari Heggelund: tlf. 904 02 505.