Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Spennende dag på Mat er makt

Spennende dag på Mat er makt

Dagen i dag har handlet om politisk debatt, workshop, og nyttige innledninger.

Noe det ble spesielt høyt nivå på i dag, var den politiske debatten. Ungdomspolitikerne fra Rød Ungdom, Sosialistisk Ungdom, Grønn Ungdom, Senterungdommen og Unge Høyre fikk mange spørsmål fra salen å bryne seg på, og ble utfordret på flere måter. Representantene hadde ulike meninger, men alle snakket varmt om landbruket og matproduksjon. I salen satt spente ungdommer med stort engasjement. Det var tydelig at temperaturen var høy. Debatten satte også spor på Twitter.

Lørdag inneholdt også ulike workshops med diverse tema som alle var knyttet til matproduksjon og matsikkerhet. Hvordan gruppene fungerte var naturlig nok noe ulikt fra gruppe til gruppe, men temaene ble diskutert uansett og noe kom frem fra hver gruppe, som til slutt skal bli til en felles uttalelse fra konferansen. Natur og ungdom deltok på en av workshopene, og var kjempefornøyd med hvordan den fungerte.

Dagen begynte med diverse innledninger om matproduksjon og matsikkerhet. Christine Østby fortalte om viktigheten av familielandbruket, og Svenn Arne Li avlivet deretter myter om norsk landbrukspolitikk, og han beskrev ytterligere i en bok han har skrevet. I tillegg fortalte Espen Løkeland-Stai om hva slags makt det ligger i det å kontrollere verdens mat, og hvordan denne makten fungerer. 

Flere bilder fra konferansen ligger på Facebook.