Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Rekruttering og reell forbrukermakt!

Rekruttering og reell forbrukermakt!

Fokus på rekruttering og reell forbrukermakt er to overordnede krav fra 4H-erne som deltok på Mat er makt-konferansen. De ønsker å sikre et godt norsk landbruk for både bonden og forbrukeren også i framtiden.

4H Norge sin Mat er makt-konferanse fokuserte på mat som maktmiddel og prinsippene om matsuverenitet og matsikkerhet. Målet var å gi deltakerne økt kunnskap om matproduksjon og ressurstilgang som maktmiddel. Viktige temaer som selvforsyning, rekruttering til landbruket, matsikkerhet, familielandbruk, norsk landbrukspolitikk, bærekraftig landbruksnæring, matvarekjedenes rolle i matproduksjon og fremtidens landbruksnæring ble belyst og diskutert i løpet av konferansen. Ungdommene viste et stort engasjement.


På bakgrunn av workshops på konferansen der ungdommene fikk muligheten til direkte å påvirke aktuelle tema som rammebetingelsene for matproduksjon, rekruttering og handel, er det utarbeidet uttalelser som 4H Norge ønsker å overrekke regjeringen ved Landbruks- og matminister Sylvi Listhaug.


Onsdag 5. november kl 10:30 overrekkes disse uttalelsene til Landbruks- og Matdepartementet v/politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen.
 

Uttalelser fra Mat er makt-konferansen (PDF)


Framtidens matproduksjon i Norge
- Satsing på rekruttering til landbruket!
- Norge må ha et uttalt mål om selvforsyningsgrad og denne må være reell.
- All tilgjengelig matjord må brukes til matproduksjon slik at vi opprettholder og øker vår selvforsyningsgrad.
- Det må bli lønnsomt å være bonde.
- For å sikre bærekraftige nærmiljøer må man opprettholde ordninger som sikrer at folk bor på gårdene og at matjorda utnyttes på en fornuftig måte.
- Det å bli bonde må fremstå som en trygg investering i en stabil og forutsigbar næring.
- Det må jobbes med entreprenørskap for å styrke lokal matproduksjon.

Forbrukermakt
- Vi ønsker reell makt til forbrukerne!
- Vi ønsker merking av kjøtt som er oppfostret på norske varer.
- Det må bli lettere for forbrukerne å ta de rette valgene i butikken.
- En tilnærming til GMO (genetisk modifisert organisme) må være basert på langsiktig og uavhengig forskning.
- Sikre et bedre og mer effektivt regelverk som fører til mindre matavfall.
- Kunnskap om matproduksjon må inn i skolene og tilbys til forbrukere i alle aldre.
- Strategiske matmerkingsordninger som gir informasjon om både om næringsinnhold og hvordan varen er produsert.
- Norge må bidra internasjonalt til mer demokratiske og rettferdige regler og strukturer for internasjonal produksjon og handel av mat.

Tydelige råd og krav til myndighetene
- Disse uttalelsene gir myndighetene gode råd, men setter også tydelige krav på hva 4H-ere mener er viktig i forhold til framtidens matproduksjon og rekruttering til næringen, sier en stolt styreleder i 4H Norge, Kari Heggelund.

Kontaktpersoner i 4H Norge:
Styreleder Kari Heggelund: tlf. 904 02 505, e-post:kari4hnorge@gmail.com
Generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang: tlf. 958 18 816, e-post: solvi-egner.kaupang@4h.no

Overrekkelse av uttalelser:
Onsdag 5. november kl. 10.30 - Landbruks- og Matdepartementet, Teatergata (R6) v/politisk rådgiver Lars Joakim Hanssen