Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Stor skuffelse for 4H!

Stor skuffelse for 4H!

- Vi har fryktet dette lenge, men er svært skuffet over at dette nå er en realitet, sier generalsekretær Sølvi Egner-Kaupang, etter at det ble klart ordningen med kontorplasser hos fylkesmannens landbruksavdelinger ikke videreføres i statsbudsjettet for 2015.

AP, SV og Sp fremmer et forslag til Stortinget om at ordningen med kontorplasser skal videreføres. Dette forslaget får dessverre ikke flertall i Stortinget.

Store konsekvenser for rekrutteringen
-  Regjeringen har i flere sammenhenger understreket viktigheten av rekruttering til landbruket. Det er derfor uforståelig at 4H som har jobbet systematisk med dette i over 75 år, får endret arbeidsvilkårene dramatisk. På sikt vil dette få store konsekvenser for rekrutteringen til landbruket. Gjennom 4H får barn og unge opplæring i naturbruk, jord- og skogbruk og de bidrar til en positiv bygdeutvikling. Kuttene vil i stor grad påvirke hvordan 4H sine fylkeskontor og sentralleddet vil kunne følge opp klubbene og deres aktiviteter lokalt. For å kunne fortsette med vårt viktige arbeid er det nødvendig med langsiktighet og forutsigbarhet, både økonomisk og organisatorisk, sier Egner-Kaupang.

4H har i høst prøvd å få svar fra Regjeringen på om de har en plan for hvordan opprettholde dette systematiske rekrutteringsarbeidet uten et like sterkt 4H. Dette står fortsatt ubesvart.

Informasjons- og opplæringsarbeid om mat er en viktig del av arbeidet med landbruk i 4H.  Vi gir barn og unge kunnskap om mat og rammebetingelsene for matproduksjon, rekruttering og handel. På sikt bidrar dette til å skape bevisste forbrukere som stiller tydelige krav til morgendagens matprodusenter og leverandører.

Status arbeidet med Statsbudsjettet 2015. I budsjettforliket mellom regjeringspartiene og støttepartiene ble støtten fra Landbruks- og matdepartementet tilbakeført til organisasjonene. 4H Norge antar at fordelingen blir den samme som tidligere, og at denne delen av driften er reddet.

Kontaktpersoner:
Generalsekretær Sølvi Egner-Kapuang, tlf. 958 18 816
Styreleder Kari Heggelund, tlf.: 904 02 505