Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Ungt årsmøte med visjoner

Nyvalgt styreleder Kari Heggelund

Ungt årsmøte med visjoner

Ungdommene styrer i 4H. Det bar årsmøtet preg av. Gjennomsnittsalderen har aldri vært så lav, og hele 33 av 50 representanter fra fylkene var under 20 år.

Det mest overraskende i årsmøtet var at de to ungdommene Øyvind Henden (19) og Elisabeth Sundøy Haldorsen (20) fra Hordaland fikk årsmøtet med på å si nei til kraftlinjer i Hardanger.

4H valgte ny styreleder, Kari Heggelund fra Flisa i Hedmark. Kari tok over ordførerklubba fra en annen Hedmarking, Ola Cato Lie, som har sittet som styreleder i seks år. Årsmøtet valgte for øvrig Kari Camilla Bjørndal, Marius Aardal, Martin Strand, Mariann Hegg og Anne Irene Myhr som styremedlemmer.  I tillegg er Tore Bjørkli oppnevnt fra Landbruks- og matdepartementet og Kari Tjentland er de ansattes representant i styret.

Landsstyret vedtok ny strategisk plan. Strategisk plan skal legge føringene for 4Hs arbeid den neste toårsperioden. Den største debatten rundt strategisk plan omhandlet om det skulle bli tobakksforbud på 4Hs medlemsarrangementer. Årsmøtet inngikk et kompromiss, og vedtok at 4H ikke skal rekruttere nye tobakksbrukere.  Årsmøtet avviste også et forslag fra 4H Akershus og Oslo om å fjerne landslotteriet, men isteden at årsmøtet vedtok at 4H skal utrede mulighetene for å finne andre finansieringskilder som erstatning for lotteriet.

Ungdommene på årsmøtet mener at det ikke er riktig å legge kraftlinjer over de mest naturskjønne områdene i Norge, samtidig som ungdommene peker på at de selv må ta ansvar for å redusere strømforbruket.

Det ble vedtatt fire uttalelser under årsmøtet. Disse kan du lese her:

4H seier nei til dei nye kraftlinene i Hardanger.

Slepp ungdomen til i landbruket!

Nei til kutt i politisk fravær!

Innfri lovnadene om Frivillighetsregister no!