Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
22. mars Årsmøte

22. mars Årsmøte

husk å melde deg på til årsmøte av 4H Aust-Agder.

Til 4H-klubbene og samarbeidsorganisasjonene

Fylkesårsmøte 2015    4H  Aust-Agder

Arendal, 08.februar 2015

Dere er herved innkalt til fylkesårsmøtet i 4H Aust-Agder.

 

 

Sted:   Fylkeshuset, Arendal                              

Tid:     Søndag 22. mars. 2015  kl 10.30.-15.00 

Program:
kl 10.30 – 11 00 påmelding
kl 11.00 – 12.00  Årsmøte
kl 12.00 – 12.30 lunsj
kl 12.30 – 15.00 Årsmøte fortsetter

 

Sakliste:

 1. Opprop
 2. Godkjenning av innkalling og sakliste
 3. Valg av sekretær og tellekorps
 4. Valg av to personer til å skrive under protokollen
 5. Forretningsorden for årsmøtet
 6. Årsmelding for 2014
 7. Revidert Regnskap for 2014
 8. Arbeidsplan, mål 2015
 9. Revidert årsplan 2015
 10. Revidert budsjett 2015
 11. 4H Norge 2016
 12. Forslag til Årsplan 2016
 13. Budsjett 2016
 14. Tilsetting av revisor
 15. Innkomne saker  
 16. Valg

 

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

 • To (2) representanter fra hver klubb valgt på klubbenes årsmøter
 • To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos Fylkesmannen
 • To (2) representanter for 4H-alumnene i fylket, valgt på alumnklubbens årsmøte.
 • En (1) representant for de frammøtte arrangementsmedlemmene. Denne representanten velges av og blant de frammøtte arrangementsmedlemmene under konstitueringen av fylkesårsmøtet.
 • En (1) representant fra fylkesleddet til hver av medlemsorganisasjonene i 4H Norge. Disse møter uten stemmerett.
 • Fylkesstyrets medlemmer.

 

To utsendinger fra hver klubb har stemmerett, men dere kan stille med så mange dere vil med talerett.

Nytt i år er at også klubbene leser opp sin årsmelding under saksliste punkt 6 Så husk å ta den med.

 

Send gjerne inn saker som dere ønsker å ta opp på årsmøte (før 5. mars).

I vedlegg finner dere forslag fra valgkomiteen og årsplan 2015- 2016.

Andre sakspapirer til årsmøte 4H AA sendes ut minst 2 uker før årsmøte.

 

Påmelding innen 5. mars via medlemsregisteret. (evt per e-post: martine@4h.no)

Kåre Gunnar Fløystad   
Årsmøteordfører