Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
politiattest

politiattest

Det er viktig at alle voksne hjelpere i klubben ligger inn med oppdatert politi attest

Frå 2014 kan ein levere politiattest elektronisk (klikk her for å gå til politiet sine sider)

Med den elektroniske søknaden må du legge ved ei stadfesting for føremålet med søknaden. Denne skal ha underskrift frå "arbeidsgjevar eller kontaktperson". 

Hjelp til utfylling av resten av skjemaet for stadfesting av føremål for attesten (last ned file vedlegg):
Namn: ditt eige
Fødselsnr: ditt eige
Føremålet med attesten: Frivilleg ubetalt arbeid i barne og ungdomsorganisasjon
Stillingsbeskriving: Klubbrådgjevar
Arbeidsgjevar / namn på friviljug organisasjon: klubben din
Lovheimel for politiattesten: Politiregisterføreskrifta § 34-1, jamfør Politiregisterlova § 39, fyrste leddet.

Attesten skal også ved elektronisk søknad sendast til 4H-kontoret (4HAA@4h.no) for å bli registrert.