Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Stiftelse av Forum for Natur og Friluftsliv

Stiftelse av Forum for Natur og Friluftsliv

Forum for Natur og Friluftsliv (FNF) ble 7.mai etablert som en egen virksomhet.

FNF er et samarbeidsforum mellom natur- og friluftslivsorganisasjonene på fylkesnivå. Gjennom 15 år har FNF arbeidet med arealsaker og andre saker med konsekvenser for naturverdier og friluftsliv. 4H har vært aktivt med i mange fylker i denne perioden, og skal også være med videre for å kjempe for naturområder vi benytter i våre aktiviteter.

Det var organisasjonene Norsk Friluftsliv, Friluftsrådenes Landsforbund, Den Norske Turistforening, Norges Jeger- og Fiskerforbund og Norges Naturvernforbund som sto bak etableringen i år 2000. Det var disse som nå 7.mai besluttet å etablere FNF som en egen virksomhet. Den nye virksomheten skal drives med administrativ støtte fra Norsk Friluftsliv, paraplyorganisasjonen for 15 av landets friluftsorganisasjoner.

I fylkene skal FNF fortsatt være et forum for å ivareta og styrke tilsluttede organisasjoners arbeid med natur- og friluftslivsfaglige saker, med ansatte koordinatorer i hvert fylke. Ved å samle og administrere alle ansatte sentralt, skal organisasjonene i fylkene bruke mindre tid på administrasjon, og mer tid på natur og friluftsliv.

-Etableringen av FNF som en egen virksomhet 7. mai er en viktig milepæl i FNFs historie, sier Morten Dåsnes, daglig leder i Friluftsrådenes Landsforbund, og nyvalgt styreleder for FNF.

Vil du vite mer om Forum for Natur og Friluftsliv finner du mer informasjon på dere nettsider.