Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Live stream: Informasjonsmøte

Live stream: Informasjonsmøte

Hele fylkesstyret og alle landsmøterepresentanter oppfordres til å se presentasjonen fra informasjonsmøtet og sette seg inn i rapporten for å kunne bidra til gode diskusjoner på fylkesstyremøter rundt framtidig struktur, og for å best mulig kunne støtte og gi råd til sine landsmøterepresentanter.

Landsstyret har kalt inn fylkesstyreledere, leder i Norske 4H-alumner og 4H-gård Norge til informasjonsmøte angående omorganiseringen i 4H Norge. Informasjonsmøtet avholdes lørdag 30. mai 2015. Tidsrammen for møtet er kl. 10.00 - 16.00.

Kari Bjørke fra arbeidsgruppa for omorganisering legger fram rapporten de har laget, og det vil bli anledning til å stille spørsmål, og tid til diskusjon. Det er kun presentasjonen som Live streames - ikke selve diskusjonen i etterkant.

Presentasjonen på informasjonsmøtet live streames slik at de som ikke kan være fysisk tilstede, likevel kan se presentasjonen. Arbeidsgruppas rapport vil bli gjort tilgjengelig på nett samme dag.


Rapport fra arbeidsgruppa: Organisering av 4Hs ressursar.


Live Stream er nå avsluttet, men her kan du se opptak av presentasjonen.


Program

Kl. 10.00: Velkommen! v/ Kari Heggelund, styreleder i 4H Norge

Kl. 10.15: Presentasjon av arbeidsgruppens rapport v/Kari Bjørke, leder i arbeidsgruppa

Det vil bli mulig å stille spørsmål til arbeidsgruppa.

Kl. 11.30 Lesepause

Kl. 12.00: Lunsj

Kl. 13.00 Diskusjon

Kl. 15.00 Oppsummering. Informasjon om prosessen videre.

Møtet slutter seinest kl 16.00.

 

 

Følg 4H Norge:http://bambuser.com/channel/4hnorge

Mer informasjon om omorganiseringen i 4H.