Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Fire modeller lagt fram

Fire modeller lagt fram

Den rådgivende arbeidsgruppa sine forslag til hvordan de menneskelig og økonomiske ressursene i 4H skal organiseres på en best mulig måte i henhold til 4Hs fremtidige økonomiske situasjon ble presentert i forrige uke.

Arbeidsgruppa presenterte i sin rapport fire modeller for hvordan 4H Norges ressurser kan organiseres.

Modellene omfatter alt fra full desentralisering til full sentralisering. Arbeidet med å se på hvordan ressursene skal organiseres framover, er et resultat av at Stortinget i statsbudsjettet vedtok at ordningen med gratis kontorhold hos fylkesmannsembetene opphører fra 1. juli 2016, samt en reduksjon i medlemstallet.

Omstillingen 4H nå er inne i er en ren administrativ omstilling, og har ingen innvirkning på verdigrunnlaget, formålet og de strategiske målene til 4H.

Innvirkningene dette vil få for organisasjonen er vanskelig å forutsi før endelig modell er vedtatt. Den endelige administrative modellen skal vedtas på ekstraordinært landsmøte 5. september 2015. Det er likevel klart at færre ansatte gir mindre arbeidskapasitet i administrasjonen.

4H Norge har mange dyktige medlemmer og støttespillere som kan bidra med sin kompetanse for å utvikle og drive organisasjonen videre. Landsstyret og generalsekretær er opptatt av å bygge opp et større frivilligapparat enn hva vi har i dag. Dette kommer til å gi medlemmene i organisasjonen en langt større mulighet til å være med å påvirke organisasjonen og å utvikle den videre.

 

Les mer om omorganiseringen i 4H.

Rapport fra arbeidsgruppa: Organisering av 4Hs ressursar.