Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Ekstraordinært landsmøte 2015

Ekstraordinært landsmøte 2015

Det avholdes ekstraordinært landsmøte på lørdag 5. september 2015. Formålet med møtet er å vedta ny organisasjonsstruktur for 4H Norge, og dette vil være eneste sak på møtet.

Program for dagen er ikke satt opp enda, men møterammen vil bli fra kl. 10 til kl. 16.

4H Vestfold, 4H Hedmark og 4H Akershus og Oslo har sendt inn endringsforslag til vedtak på sak 2 Omstrukturering i 4H Norge. Forslagene er ikke behandlet av landsstyret i 4H Norge, og legges derfor ut uten innstilling.

Representanter på ekstraordinært landsmøte er fylkesstyreleder pluss de som var valgte klubbdelegater på landsmøtet 2014. Norske 4H-alumner (N4HA), 4H-gård Norge og de ansatte har to representanter hver. I tillegg møter landsstyret, æresmedlemmer og medlemsorganisasjoner med talerett, men ikke stemmerett.


Kostnader ved reise:


Representanter for klubbene

Etter 4H Norges lover § 5 pkt 16 skal den de representerer betale reise og opphold på 4H Norges årsmøte. I § 7.6.j er det likevel tillagt landsstyret å vedta regler for reiseutjevning for klubbenes representanter valgt av fylkesårsmøtene.

Landsstyret vedtok i sak 29/15 en reiseutjevning på kr 1 000 for hver av klubbenes representanter til 4H Norges årsmøte valgt av fylkesårsmøtet. Klubbenes representanter sender derfor reiseregningen til 4H Norge, som så fakturerer fylket for egenandelen på kr 1 000.

Fylkesstyrets leder

Fylkesstyreleders reise og opphold dekkes helt ut av 4H i fylkets budsjett, og reiseregning sendes 4H i fylket. Fylkeslederne blir fakturert for dagpakke på hotellet i etterkant. Dagpakken koster kr 545,-.

Representanter for FNG, N4HA og ansattes representanter

Reise og opphold skal dekkes av den de representerer, jf § 5 pkt 16. Organisasjonsleddet delegatene representerer blir fakturert for dagpakke på hotellet i etterkant. Dagpakken koster kr 545,-. Reiseregning sendes til organisasjonsleddet de representerer.

 

Ekstraordinært landsmøte
Lørdag 5. september 2015, kl. 10.00 - 16.00.
Sted:Park Inn Gardermoen Hotel som ligger i tilknytning til flyplassterminalen med ankomst via gangbro: http://www.parkinnhotell.no/airporthotel-oslo/beliggenhet

Påmelding skjer her
Påmeldingsfrist: 21.08.2015