Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Pressemelding: Dramatisk kutt!

Pressemelding: Dramatisk kutt!

I det nye forslaget til Statsbudsjett 2016 som ble lagt ut i dag, 30. oktober 2015, foreslår regjeringen å kutte kapittel 1138, post 7, Støtte til organisasjoner mm., med kr 5 millioner. Dette kuttet skal fordeles pro rata mellom 29 av organisasjonene. For 4H Norge vil dette bety en reduksjon på kr 1 150 000.

4H er selvfølgelig ikke i mot at vi skal hjelpe mennesker i nød som kommer hit til oss, men mener det er viktig for regjeringen å opprettholde organisasjonene som står sterkt i distriktene, slik at vi kan være med på det viktige integreringsarbeidet som nå må til. Dette kuttet samsvarer ikke med regjeringens intensjoner de uttaler i kapittelet om integrering.

- Vi er svært bekymret for hva en slik reduksjon vil bety for det viktige arbeidet 4H gjør for å skape trygge og gode oppvekstmiljø for barn og unge i hele landet, sier Kari Heggelund, styreleder i 4H Norge.

- Dette oppleves svært dramatisk for oss, fortsetter Kari Heggelund. I Statsbudsjett 2015 ble avtalen om kontorhold for 4H avsluttet fra juli 2016, og dette kuttet kommer i tillegg.

- Vi er godt i gang med å tilpasse oss den nye virkeligheten vi skal inn i fra neste sommer, men dette forslaget setter oss langt tilbake, sier Sølvi Egner-Kaupang. Fjorårets kutt innebar en reduksjon i ansatte på 1/3, og med dette forslaget kan vi bli nødt til å kutte enda mer.

For mer informasjon, ta kontakt med:

Kari Heggelund
styreleder
tlf. 904 02 505

Sølvi Egner-Kaupang
generalsekretær
tlf. 958 18 816