Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Ny stortingsmelding om friluftsliv

Ny stortingsmelding om friluftsliv

Lanseringen av den nye stortingsmeldingen: «Friluftsliv – Natur som kilde til helse og livskvalitet», ble markert med et flott arrangement på Skullerudstua fredag 11. mars.

Stortingsmeldingen signaliserer at det skal legges til rette for nye friluftsformer. Friluftsloven moderniseres slik at den bedre avspeiler mangfoldet i dagens friluftslivsaktiviteter. Regjeringen vil gjøre det enklere å drive med friluftsliv, slik at flere kan delta. Aktivitet utendørs er en viktig kilde til høyere livskvalitet og bedre helse for alle. Regjeringen vil derfor åpne for flere aktiviteter i verneområder og utmark og legge til rette for større aktivitet i nærområdene.

-Vi vil at enda flere skal drive med friluftsliv enda oftere fordi gevinsten er så stor. På skjermen vinner norske skihelter jevnlig, men når du kommer deg ut i naturen og nærområdene er du en vinner hver eneste gang, sier klima- og miljøminister Vidar Helgesen.

- Aktivt friluftsliv er viktig for folkehelsen. Du trenger ikke gå på topptur, men gå en rundtur i nærområdet. Det kan bety forskjellen for mange, sier helse- og omsorgsminister Bent Høie.

Barn, unge og personer med innvandrerbakgrunn er prioritert i friluftslivsarbeidet. De frivillige organisasjonene er viktige for å lære barn og unge friluftsliv, og for å gi dem gode naturopplevelser.

Enklere regelverk for å ta høyde for nye friluftslivsformer

Regjeringen foreslår å åpne for flere aktiviteter i verneområdene. Det vil si at det i utgangspunktet blant annet skal bli tillatt å sykle på eksisterende veier og stier i nasjonalparkene og i landskapsvernområdene. Regjeringen vil endre verneforskriftene i tråd med dette.

Regjeringen vil forenkle og modernisere friluftsloven, slik at det ikke blir tvil om lovligheten av nye former for friluftsliv som kiting, fatbike og paragliding. Adgangen til å sykle i utmark vil også bli utvidet med denne endringen.

Nærfriluftsliv

Det er viktig å ta vare på og videreutvikle grønnstrukturer i byer og tettsteder. Dette innebærer blant annet at slike områder skal prioriteres for statlig sikring.

Erfaring og forskning viser at folk er vesentlig mer aktive hvis det ligger friluftslivsområder innen ca 500 meter fra der de bor.

-Vi oppfordrer kommunene til å utarbeide grønnstrukturplaner for sine byer og tettsteder. I planleggingen er det gode faglige holdepunkter for å legge til rette for at det er mindre enn 500 meter fra bolig til nærmeste grøntområde eller turveinett. sier Vidar Helgesen.

Friluftslivets år

Tall fra Ipsos 2016 viser at 21 prosent har brukt friluftslivsmulighetene i nærmiljøet mer de siste 12 månedene og at nesten en million mennesker har vært mer ute i naturen i 2015. Dette viser at målet for Friluftlivets år om økning i friluftsaktiviteter i befolkningen ble nådd.

Friluftslivets år 2015 var en suksess, og regjeringen vil derfor at det gjennomføres et nytt friluftslivets år i 2025.


Stortingsmeldingen finner du på www.regjeringen.no.