Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Premiering av medlemsvekst

Premiering av medlemsvekst

Landsstyret har vedtatt å videreføre ordningen med premiering av medlemsverving også i 2010. I motsetning til tidligere, er det nå kun medlemsvekst som premieres, ikke klubbvekst. Dette for å stimulere til medlemsvekst også i eksisterende klubber, ikke bare i nystartede. Nystartede klubber vil likevel få "grunntilskuddet" på kr 2.000 som før.

Følgende satser legges til grunn for (netto) nye medlemmer pr. fylke pr. 31.12.10;
> kr 10.000 for 25-49 flere medlemmer
> kr 15.000 for 50-74 flere medlemmer
> kr 20.000 for 75-99 flere medlemmer
> kr 25.000 for mer enn 99 flere medlemmer