Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Trygg i 4H er klar for 2017!

Trygg i 4H er klar for 2017!

Det lanseres nå en egen opplæring for klubbrådgivere i 4H. Klubbrådgivere i alle fylker får tilbud om dette kurset på klubbrådgiversamlingene i 2017.

Målsetningen ved Trygg i 4H er å gi kompetanse og gode verktøy som bidrar til tryggevoksne i 4H. Dette innebærer også å sikre at grunnleggende kunnskap om beredskaps- og sikkerhetsarbeid er kjent og tilgjengelig.Trygg i 4H er basert på 4H-løftet og er inndelt i en grunnmodul og to påbygningsmoduler.

Klart hode og varmt hjerte er grunnmodulen som inneholder det helt nødvendige av informasjon en frivillig leder i 4H Norge bør kjenne til. Den består av to deler. Del 1 tar for seg lederrollen, beredskap og verktøy for planlegging. Del 2 gir enkel innføring i grunnleggende førstehjelp og refleksjon knyttet til lederrollen ved uhell.

De to påbygningsmodulene Flinke hender og God helse er for deltakere som har gjennomført grunnmodulen og målet er å gi deltakerne inspirasjon og nye ideer til aktiviteter. I modulen Flinke hender skal deltakerne lære praktiske ferdigheter, f. eks bygge gapahuk, grave snøhule eller reparere fiskegarn. Tema tilpasses ut fra lokale instruktører og kan knyttes til satsingsområdet for å skape variasjon.

I modulen God helse skal deltakerne lære om god psykisk og fysisk helse gjennom sunn mat og fysisk aktivitet.

For mer informasjon om Trygg i 4H, se her: https://www.4h.no/Aktiviteter/Klubbinfo/Trygg-i-4H/