Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Innkalling til årsmøte 2017

Innkalling til årsmøte 2017

4H-klubber, alumnklubben, Fylkesmannens landbruksavdeling, arrangementsmedlemmer og medlemsorganisasjoner innkalles til ordinært årsmøte 12. mars.

Tidspunkt:      
Søndag 12. mars 2017.
Registrering fra kl. 09:30. Møtet starter kl. 10:00.
Møtet antas å avsluttes rundt kl. 15. Det serveres et måltid midt i møtet.  

Sted:              
Bøndenes Hus Svinndal (Bjerketvedtveien 5, 1593 Svinndal)

Påmelding:    
Medlemmer, klubbrådgivere ol. melder seg på via ”min side” på 4h.no.
Personer fra medlemsorganisasjoner ol. melder seg på til bj@4h.noeller 960 96 774.  

Frist:             
Meld påsenest 22. februar.

Pris:               
Årsmøteavgift på kroner 100,- pga. servering.
Årsmøteavgiften faktureres klubben for klubbenes to representanter, mens det faktureres hver enkelt av observatørene.
Gratis for medlemsorganisasjoner og lignende.

Fylkesårsmøtet er sammensatt av:

  • To (2) representanter fra hver klubb, valgt på klubbens årsmøte.
  • To (2) representanter oppnevnt av landbruksavdelingen hos fylkesmannen.
  • To (2) representanter fra alumnklubben.
  • En (1) representant for de fremmøtte arrangementsmedlemmene.
  • En (1) representant fra hver av medlemsorganisasjonene (uten stemmerett).
  • Fylkesstyrets medlemmer.

Andre er velkomne til å delta som observatører (uten stemme- eller talerett).

Årsmøtekurs: 
Alle 4H-ere inviteres til årsmøtekurs lørdag 11. mars med overnatting til årsmøtet søndag 6. mars.
Du lærer om viktigheten av et årsmøte, hvordan du skal forstå sakspapirene, hvordan du skal be om ordet og alt annet du trenger å vite om et årsmøte. Det blir selvsagt også morsomme aktiviteter sammen med 4H-ere fra hele fylket.
Pris: Kroner 200,-.
Påmelding via «Min side» på 4h.no senest 22. februar.

VIKTIG:          
Fylkesstyret ber om at alle klubbstyrer vurderer på et styremøte om dere har mulighet til å være arrangør for plakettfest, juleball eller fylkesleir. Se sak 7 om arrangementsfordeling.

 

Saksliste (med linker til saksdokumenter):

Sak 1         Konstituering - Vedlegg: Innkalling, saksliste og forretningsorden

Sak 2         Årsmelding 2016 - Vedlegg: Årsmelding 2016

Sak 3         Revidert regnskap 2016 - Vedlegg: Revidert regnskap og revisjonsberetning

Sak 4         Vedtektsendringer

Sak 5         Handlingsplan 2017-2018 - Vedlegg: Handlingsplan 2017-2018

Sak 6         Generaldebatt

Sak 7         Arrangementsfordeling

Sak 8         Årsplan 2017 og 2018 - Vedlegg: Årsplan 2017 og årsplan 2018

Sak 9         Budsjett 2017 og 2018 - Vedlegg: Budjsett 2017 og 2018

Sak 10       Innkomne saker

Sak 11       Tilsetting av revisor

Sak 12       Valg etter vedtektene

Sak 13       Godtgjørelse til styret