Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Landsstyret i 4H Norge jobber ungt!

Landsstyret i 4H Norge jobber ungt!

På onsdagens styremøte via SKYPE, var det mye økonomi på agendaen, men flere andre viktige saker ble også vedtatt.

Styreleder Siri Myhre ledet møtet med stort engasjement og optimisme. Hun greier på en framragende måte å hente det beste ut av styremedlemmene.

Styreleder Siri Myhre ledet møtet via SKYPE.

- Jeg synes dette er så gøy! Dette er flotte folk som bidrar med veldig mye. De er positive, inspirerende og har mye kompetanse, og vil være med på å løfte organisasjonen framover, sa en engasjert Siri Myhre etter møtet.

Møtet ble ledet fra Sundvolden hotell i Buskerud, der det var landskurs for ansatte i 4H Norge. Landsstyret er opptatt av åpenhet og inviterte derfor de ansatte til å være med som observatører er på styremøtet. Alle landsstyremøtene er for øvrig åpne og alle som ønsker kan være tilstede på dem.

Økonomi

Årsregnskap og årsberetning 2016, revidert budsjett 2017 og budsjettramme for 2018 var noen av sakene som stod på agendaen. I forslag til rammebudsjett var det lagt opp til et positivt resultat på kr 580 949 og kr 187 120 for henholdsvis 2017 og 2018.

I budsjettet for 2017 er det lagt inn rom for arbeid med ny styringsmodell. Det vil være nødvendig med investeringer i medlemsregisteret for å kunne effektivisere arbeidsprosesser og yte bedre service overfor medlemmene.

I budsjett for 2018 er det bl.a. lagt inn rom for en prøveordning, hvor man pilottester og kartlegger for en evt. overgang til digitale prosjekthefter. I neste års budsjett ligger det også investeringer til nye nettsider.

Nærmiljøet mitt

Satsningsområdet for 2018 er Nærmiljøet mitt. Neste års planlagte nasjonale friluftslivprosjekt, der målet er å skape aktive nærmiljø gjennom friluftsaktivitet for flere, vil være toneangivende for satsningsområdet. Vi skal utdanne såkalte friluftshelter som skal få kompetanse til å lede barn og unge til gode naturopplevelser. Videre skal vi inspirere barn, unge og deres familier til matlaging ute i naturen, og skape gode naturopplevelser for barn og unge gjennom selvutvikling og mestring.

Kvalitetssikring i alle ledd

4H skal være et trygt sted å være. Landsstyret er derfor opptatt av kvalitetssikring i alle ledd. Både med tanke på rolleavklaring mellom de ulike organisasjonsleddene, samt forebygging og håndtering av akutte eller uforutsette hendelser. Som et ledd i dette arbeidet vedtok landsstyret ny avtalemal for landsleir/nordisk leir. Videre ønsker landsstyret å se nærmere på andre faktorer som skal bidra til gode og trygge arrangement og aktiviteter for 4H-erne.

Landsstyret søker arrangørfylker

I år arrangeres nordisk leir i Østfold, neste år er det landsleir i Rogaland. Men hva skjer i 2020 og videre framover? Hvem skal da arrangere landsleir? Landsstyret skal gjøre et stunt mot alle landets 4H-fylker for å oppfordre dem til å søke om å arrangere landsleir/nordisk leir. Styremedlem Håkon Rønvik og nestleder Torgeir Bell har en plan. Mer av den får dere se om ikke lenge. Så følg med i våre kanaler i tiden som kommer!

Håkon Rønvik (nr 1 f.v.) og Torgeir Bell (nr 4 f.v.) jobber med noe spennende, som du snart får vite noe mer om! Følg med!