Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Stor 4H-aktivitet

Styreleder Siri Myhre i dialog med styremedlem Raymond Kirknes.

Stor 4H-aktivitet

I helgen var det stor 4H-aktivitet i Kristiansand. Landsstyret inviterte fylkesstyrene i begge Agder-fylkene til fylkesstyredialogmøte i forbindelse med sitt eget styremøte. I tillegg hadde nasjonal arbeidsgruppe for friluftsliv sin første samling.

Fylkesstyredialog

Landsstyret har som mål å besøke fylkesstyrene i alle 4H-regionene i løpet av sin sittende periode. Dette var andre gang landsstyret inviterte til fylkesstyredialog. Totalt ti representanter fra fylkesstyrene i Aust-Agder og Vest-Agder deltok på dialogmøtet, som fant sted på Hotell Norge i Kristiansand.

- Målet med fylkesstyredialogene er å bli bedre kjent. Det skal være en lav terskel for å dele. Landsstyret og jeg ønsker disse direktemøtene for å få et felles innblikk i hva vi lykkes med og hvilke utfordringer vi står overfor, sett både fra fylkesstyrene og fra landsstyret sitt ståsted, sa en engasjert styreleder Siri Myhre.

Tom Ivar Olsen (fylkesstyreleder i Aust-Agder), Torgeir Bell (nestleder 4H Norge), Lar Atle Dolsvaag (fylkesstyremedlem Vest-Agder) og  Anne Gunn Bringsdal (fylkesstyreleder i Vest-Agder) deltok aktivt på fylkesstyredialogmøtet.

Det ble et konstruktivt møte med mye engasjement, der begge fylkesstyrene delte hva de er gode på og hva som kan gjøres bedre. - Dette var et veldig positivt møte. Det er fint å møtes. På den måten blir det lettere å ta kontakt med hverandre senere. Jeg har stor tro på at det vi snakket om, faktisk blir ordnet opp i, sa en fornøyd fylkesstyreleder i Vest-Agder, Anne Gunn Bringsdal.

Tom Ivar Olsen, fylkesstyreleder i Aust-Agder, var også fornøyd med samlingen. Han håper dialogen kan bidra til en tydeligere rolleavklaring i forhold til hvem som gjør hva i organisasjonen.

 

Landsstyremøte

I forlengelsen av fylkesstyredialogmøtet avholdt landsstyret sitt styremøte. Flere viktige saker stod på agendaen, deriblant evaluering av omorganiseringen i 4H Norge og ny styringsmodell. Landsstyret vedtok å iverksette en evaluering, og både tillitsvalgte, medlemmer og ansatte vil bli involvert i denne. På bakgrunn av resultatene fra evalueringen vil landsstyret igangsette et arbeid med ny styringsmodell for organisasjonen.

Faste saker som medlems-, klubb- og gårdstall, styrets kalender og orienteringssaker stod også på agendaen.

Så langt i år har 4H Norge hatt en positiv utvikling i antall betalte medlemmer sammenlignet med 2015 og 2016. Det er en tendens til at flere lokale klubber slår seg sammen eller samarbeider om aktivitetene. Det er viktig å fortsatt holde fokus på eksisterende medlemmer og verve nye.

F.v.: Turi Elise Kaus (vara ansattes representant), Sara Bjørnvold Skulstad, Håkon Rønvik, Maria Fjeldheim, Silje Kyllingstad (N4HA), Siri Myhre (leder), Torgeir Bell (nestleder) og Anders Stedding Kristiansen.

Nasjonal gruppe for friluftsliv

Den nasjonale arbeidsgruppa for friluftsliv hadde sin første samling i helga. Den fant også sted i Kristiansand. Målet for gruppa er å jobbe tett på det nasjonale arbeidet med friluftsliv. Deltakerne i gruppa er med og påvirker innhold og utforming i nasjonale friluftslivprosjekter og er ambassadører for nye friluftstiltak i 4H.

Oppdag!

På agendaen for helgas samling stod bl.a. idémyldring og videreutvikling av Kløverjakten, Under åpen himmel og det kommende nasjonale friluftslivprosjektet Oppdag! I prosjekt Oppdag! vil friluftslivaktivitet i nærmiljøet stå i fokus. Det skal utvikles aktiviteter og informasjon knyttet til mat på bål og åpne nærmiljøarrangementer. I tillegg skal det også utvikles et kurs som utdanner friluftshelter i 4H. Dette vil være er et topp tilbud til 4H-ere som er glad i friluftsliv og har lyst til å bidra til at enda flere i 4H, og i nærmiljøet, får oppleve alt det morsomme naturen har å by på.

Disse deltok på samlingen for nasjonal arbeidsgruppe friluftsliv:

Foran f.v.: Ellen Askheim (Svanen 4H, Akershus), Anders Mørk (Gå På 4H, Nordland) og Solveig Fjeldheim (Skjold 4H, Rogaland).
Bak f.v.: Sara Kristine Lorentine Gjertås (Bjønnspåre 4H, Nord-Trøndelag) og Silje Fossbråten (ansatt rådgiver friluftsliv).
Maria Fjeldheim, kontaktperson for friluftsliv i landsstyret, deltok også på samlingen etter landsstyremøtet.
I tillegg til de som deltok i Kristiansand består arbeidsgruppa av Henriette Hvam (Vestfold), Margrethe Ulvøy Renolen (Nordland), Cecilie Pedersen (Nordland) og Torbjørn Joa (Rogaland).
Nasjonal gruppe for friluftsliv og landsstyret samlet ute i det fri.