Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Nesten 5 milioner i frifondstøtte 2017

Nesten 5 milioner i frifondstøtte 2017

Årets frifond-tildeling er gjort, og 4H Norge betaler ut pengene til klubbenes konto i løpet av uke 39. Totalt deler 4H Norge i år ut kr. 4 617 978 til aktivitet rundt om i hele landet.

Tildelingen er basert på et fast beløp pr tellende medlem og et grunnbeløp pr klubb. Støtten pr tellende medlem er kr 200, mens grunnbeløpet fastsettes av generalsekretæren ut ifra den totale tildelingen av frifondstøtte til 4H. 4H Norge betaler ut driftsstøtte før 30. september hvert år. 

Hvem får frifond-støtte?

 • Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben.
 • Klubben må ha egen konto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte
 • Klubben kan ikke motta Frifondstøtte fra mer enn én organisasjon i tilskuddsåret. Det betyr at dersom man søker om Frifondstøtte gjennom 4H, kan ikke søke Frifondstøtte gjennom en annen organisasjon.
 • Klubben må ha levert fullstendig årsmelding med sammendrag av regnskap som vedlegg i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før (husk signatur fra kasserer og revisor!) 
 • Klubben må ha levert årsrapport (nyvalgt leders bekreftelse av årsmøtedato) i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før

Hva kan frifond-pengene brukes til?

 • Alle tildelte frifondmidler i klubben skal gå til lokal aktivitet eller til å styrke lokal aktivitet.
 • Klubbens tildelte frifondmidler skal rapporteres til 4H Norge innen 31. mai påfølgende år. 

Frifondmidler kan ikke:

 • brukes til å lønne ansatte
 • brukes til innsamlingsaktivitet
 • brukes til å bygge egenkapital
 • brukes utenfor Norge eller til aktivitet i utlandet
 • brukes til innkjøp av rusmidler

Rapportering av forbruk:

Frifond 2017 skal brukes i løpet av høsten 2017 og våren 2018. 

Når årets regnskap skal avsluttes skriver derfor kasserer en melding til neste kasserer (se kassaboka) om hva det er brukt frifond-penger til i løpet av høsten, samt hvor mye av pengene som er igjen. 

Hele tildelingen (frifond 2017) skal rapporteres i eget rapportskjema innen 31. mai 2018. 

Om en klubb ikke rapporterer/viser at de har brukt opp pengene, eller ikke leverer rapport innen fristen (31. mai 2018), må frifond 2017 tilbakebetales. 4H Norge sender da ut faktura i august 2018. Ny frifond-støtte vil ikke bli utbetalt før faktura er betalt.

Bilag til regnskapet:

I vedlegget til denne eposten har vi lagt en oversikt over hva klubbene i ditt fylke er tildelt, samt et generelt tildelingbrev. Legg gjerne dette inn som et bilag i klubbregnskapet slik at dere husker hva dere fikk i frifondstøtte i 2017.

Les mer om frifond i 4H på nettsidene våre: 4h.no/Aktiviteter/Frifond/