Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Regjeringa struper rekrutteringen til landbruket

Regjeringa struper rekrutteringen til landbruket

I regjeringas forslag til statsbudsjett legges det opp til å kutte hele støtteordninger for organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk. Dette vil bety 7,1 millioner mindre til 4H.

I statsbudsjettet foreslår landbruksdepartementet å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner, se kapittelet i det vedlagte dokumentet.

4H er den organisasjonen som bli hardest rammet av dette kuttet som mister hele 7.171.000 kroner. Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling der vi begge har fått mye igjen for samarbeidet. 4H er gjennom sine 600 aktive klubber og 50 4H-gårder i hele landet en av de største og viktigste aktørene som driver med opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling. 4H når ut med budskapet på en måte som departementet selv ikke har mulighet til. Til gjengjeld har 4H fått støtte til å kunne ha ansatteresurser i alle landets fylker som legger til rette for barn og ungdoms deltagelse og engasjement. 

Gjennom dette samarbeidet har 4H fått et konkret samfunnsoppdrag, der vi blant annet skal jobbe med rekruttering til utdanninger knyttet til naturbruk og lokale ressurser. Vi skal også gi barn og unge opplæring i entreprenørskap og vise frem mulighetene i den grønne næringa og viktigheten av sunn mat.

Landbruks- og matminister Jon Georg Dale snakker varmt om rekruttering og satsing på landbruksnæringa men legger nå opp til et dramatisk kutt for alle de organisasjonene som faktisk jobber hver dag for å få barn og unge til å bli opptatt av sunn mat og grønn næringsvirksomhet.

«Dette kuttet gjør meg engstelig på vegne av fremtiden for landbruket og for den gode grasrotaktiviteten i 4H. Alle vi organisasjonene som er foreslått kuttet har en samfunnsoppgave som er å skape engasjement i befolkningen for sunn mat, norske næringer, miljø, landbruk og skognæringa» -sier nestleder i 4H Norge Torgeir Timenes Bell

I begrunnelsen for hvorfor de legger opp til å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner står det i statsbudsjettet «Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar. Landbruks- og matdepartementet legg difor opp til å avvikle ordninga.»

«Regjeringa viser total mangel på forståelse av frivillige organisasjoner når de tror at en organisasjon blir mer fri og selvstendig av å få mindre statlige penger. Alternativet til statlig organisasjonsstøtte som blir gitt på bakgrunn av drift er tidkrevende sponsor- eller prosjektstøtte som krever gjenytelser ofte litt på siden av samfunnsoppdraget vårt, og dyrere aktiviteter og kontingent som gjør det enda vanskeligere å inkludere alle barn og unge.»- sier Signe Lindbråten, Generalsekretær i 4H Norge


For mer info eller uttalelser ta kontakt med:

Torgeir Timenes Bell, nestleder i 4H Norge, 949 74 173
Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge, 932 22 335, signe.lindbraaten@4h.no

Last ned budsjettforslaget i filvedlegget nedenfor: