Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Regjeringa struper rekrutteringen til landbruket

4Hs samfunnsoppdrag går ut på å skape grønne verdier hos barn og unge og rekruttere til utdanninger innen naturbruk og lokale ressurser. Nå foreslår regjeringen å kutte støtten som gjør dette arbeidet mulig.

Regjeringa struper rekrutteringen til landbruket

I regjeringas forslag til statsbudsjett legges det opp til å kutte hele støtteordningen for organisasjoner som jobber innenfor mat og landbruk.

– Dette er dramatisk for 4H, sier styreleder i 4H Østfold, Ole Mathis Kruse.

I statsbudsjettet foreslår Landbruks- og matdepartementet (LMD) å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner. 4H er den organisasjonen som bli hardest rammet av dette kuttet. Organisasjonen vil miste syv millioner kroner om regjeringens budsjettforslag går gjennom i Stortinget.

Viktig samfunnsoppdrag
Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med Landbruks- og matdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling, hvor begge parter har fått mye igjen for samarbeidet. Gjennom dette samarbeidet har 4H hatt et konkret samfunnsoppdrag. Organisasjonen skal blant annet jobbe med rekruttering til utdanninger og yrker knyttet til naturbruk og lokale ressurser, jobbe for grønne verdier hos barn og unge og gi barn og unge opplæring i entreprenørskap.

4H er gjennom sine 600 aktive klubber og 50 4H-gårder i hele landet en av de største og viktigste aktørene som driver med opplysningsarbeid om landbruk, matens opprinnelse og grønn næringsutvikling.

Brutte løfter
4H-ansatte ved de tidligere fylkeslandbrukskontorene var statlig ansatte før arbeidsgiveransvaret ble overført fra staten til 4H Norge i 1993. Til gjengjeld for det viktige samfunnsoppdraget har 4H siden den tid fått støtte til å kunne ha ansatteressurser i alle landets fylker, hvis oppgave er å legge til rette for barn og unges deltakelse og engasjement.

I fjorårets statsbudsjett stod det: «4H Norge står derfor i en særstilling blant de organisasjonene som får støtte over kap. 1138, post 70. For å sikre at dette samarbeidet kan videreføres vil det fra 2018 bli opprettet en egen post under kap. 1138». Denne posten har uteblitt.

- Dette kommer som et fullstendig sjokk på oss, vi er allerede avhengig av et stort frivillig arbeid. Frivilligheten er en av grunnpilarene i organisasjonen vår, men uten statlige midler kan ikke 4H lenger ivareta tilbudet til barn og unge. Dette vil være en dramatisk endring, som på så kort varsel vil snu opp ned på hele organisasjonen, sier Ole Mathis Kruse, styreleder i 4H Østfold.

LMD ønsker selvstendige organisasjoner
Landbruks- og matminister Jon Georg Dale snakker varmt om rekruttering og satsing på landbruksnæringa men legger nå opp til et dramatisk kutt for alle de organisasjonene som faktisk jobber hver dag for å få barn og unge til å bli opptatt av sunn mat og grønn næringsvirksomhet.

- Dette kuttet gjør meg engstelig på vegne av fremtiden for landbruket og for den gode grasrotaktiviteten i 4H. Alle vi organisasjonene som er foreslått kuttet har en samfunnsoppgave som er å skape engasjement i befolkningen for sunn mat, norske næringer, miljø, landbruk og skognæringa, sier nestleder i 4H Norge Torgeir Timenes Bell

I begrunnelsen for hvorfor de legger opp til å kutte hele Post 1138 Støtte til organisasjoner står det i statsbudsjettet «Drifta av frivillige organisasjonar bør skje sjølvstendig, og ikkje vere avhengig av årlege statlege overføringar. Landbruks- og matdepartementet legg difor opp til å avvikle ordninga.»
 

Regjeringa viser total mangel på forståelse av frivillige organisasjoner når de tror at en organisasjon blir mer fri og selvstendig av å få mindre statlige penger. Alternativet til statlig organisasjonsstøtte som blir gitt på bakgrunn av drift er tidkrevende sponsor- eller prosjektstøtte som krever gjenytelser ofte litt på siden av samfunnsoppdraget vårt, og dyrere aktiviteter og kontingent som gjør det enda vanskeligere å inkludere alle barn og unge, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge.


For mer info eller uttalelser ta kontakt med:

4H Norge:
Torgeir Timenes Bell, nestleder i 4H Norge, 949 74 173
Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge, 932 22 335, signe.lindbraaten@4h.no

4H Østfold:
Ole Mathis Opstad Kruse, fylkesstyreleder i 4H Østfold, 917 96 950
Beate Johansen, regionleder Østfold/Oslo/Akershus, 960 96 774, beate.johansen@4h.no