Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H jubler for støtten!

F.v.: Generalsekretær Signe Lindbråten, styreleder Siri Myhre, 4H-ere Ole Saxrud og nestleder i 4H Norge Torgeir Bell gleder seg over at støtten til 4H Norge likevel ikke blir kuttet.

4H jubler for støtten!

Kidsa i 4H sender en stor takk til Venstre og KrF for at de har kjempet gjennom å beholde støtten til 4H og andre landbruks- og bygdeorganisasjoner.

Onsdag 22. november ble forhandlingsresultatet på statsbudsjettet presentert og der har organisasjonsstøtten fra Mat- og Landbruksdepartementet over kapittel 1138, post 70, ikke blitt kuttet like vel, slik Regjeringen foreslo, men står på samme nivå som tidligere.

-Dette er veldig gode nyheter! Det har vært en krevende høst. Å ha en så stor usikkerhet hengende over organisasjonen tar på. Venstre og KrF fortjener virkelig en stor kløverkake for å ha sikret støtten til de 14.000 engasjerte 4H-erne rundt om i landet, sier en lettet generalsekretær i 4H Norge, Signe Lindbråten

Det er rundt 30 organisasjoner som får støtte gjennom Landbruk- og matdepartementet sin støtteordning for ideelle organisasjoner innenfor mat-, landbruk og bygdesektoren. 4H får kroner 7.171.000 fra denne potten og var derfor også den organisasjonen som ville blitt hardest rammet av det foreslåtte kuttet.

Historisk har 4H hatt et nært og godt samarbeid med landbruksdepartementet og fylkesmannen sin landbruksavdeling der vi begge har fått mye igjen for samarbeidet. 4H er gjennom sine 600 aktive klubber og 50 4H-gårder i hele landet en av de største og viktigste aktørene som driver med opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling. 4H når ut med budskapet på en måte som departementet selv ikke har mulighet til.

4H er nå glade for innsatsen fra Venstre, KrF og opposisjonspartiene for at 4H skal få beholde støtten.

- Vi har opplevd et kjempeengasjement og massiv støtte siden statsbudsjettet ble lagt frem, fra egne medlemmer, andre organisasjoner, enkeltpersoner og politikere. Vi har virkelig merket hvor viktig 4H er for så voldsomt mange. 4H-løftet ble til og med sitert i stortingssalen fra Venstre sin representant under spørretimen, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge.

Generalsekretær Signe Lindbråten er lettet og glad over at støtten til 4H opprettholdes.

Det vedlagte bildet av Signe Lindbråten er til fritt bruk, foto: 4H Norge.

For kommentar eller mer informasjon kontakt:
generalsekretær Signe Lindbråten
mobil: 93 22 23 35
e-post:
signe.lindbraaten@4h.no.