Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Momskompensasjon 2017

Momskompensasjon 2017

Årets tildeling av momskompensasjon er gjort, og 4H Norge betaler ut pengene til klubbenes/fylkenes konto i løpet av uke 51.

Totalt er 4H Norge tildelt kr. 3 424 465 i momskompensasjon 2017. Det er søkers utgifter året før som avgjør hvor mye man får i kompensasjon. 

Noen utgifter (som utgifter til nybygg) kan ikke tas med. Les mer om dette i brukerveiledningen

Hvem får momskompensasjon?

  • Klubben/fylket må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben.
  • Klubben/fylket må ha egen konto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte.
  • Klubben/fylket må ha levert fullstendig årsmelding med sammendrag av regnskap som vedlegg i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før (husk signatur fra kasserer og revisor!). 
  • Klubben må ha levert årsrapport (nyvalgt leders bekreftelse av årsmøtedato) i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før.

Bilag til regnskapet:
I vedlegget til denne eposten finner dere en oversikt over hva klubbene i ditt fylke er tildelt. Legg gjerne dette inn som et bilag i klubbregnskapet slik at dere husker hva dere fikk i momskompensasjon 2017.

Regelverk
Vedtaket er fattet i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013. Forskriften sier blant annet følgende:

  • Sentralleddet skal videreformidle merverdiavgiftskompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen 3 uker i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak (§ 13 sjette ledd).
  • Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling til regional- og lokalledd. Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen (§ 6 første ledd).

Fylkesvis oversikt over tildeling er sendt på epost til alle klubber og fylkeskontor i hele landet. Denne artikkelen blir også sendt ut med Fylkespost uke 51. 
Hele oversikten finner du her