Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
 Landsmøte 2018

Landsmøte 2018

4H Norge sitt landsmøte avholdes på Quality Airport Hotel i Stavanger i Rogaland, 20. og 21. juli, i forkant av Landsleir på Øksnevad.

 

 

 

 

Last ned: Sakspapirer Landsmøte 2018

Oppddatering til saker:

1. Fråsegn til landsmøtet

2. Supplering til valnemda

Sak 1.5-1.8/18 Konstituering

 

Forslagsark_innhald

Forslagsark_rettskriving


Quality Airport Hotell Stavanger

Påmelding, informasjon og program for landsmøte 2018

Overnatting før landsmøtet (tilslutningsdøgn)


Landsmøte 2018 - kunngjøring

4H Norge sitt landsmøte 2018 kunngjøres med dette jamfør 4H Norge sine vedtekter § 5, punkt 3. Landsmøtet avholdes i Rogaland 20. og 21. juli, i forkant av Landsleir på Øksnevad.

Lover for 4H Norge ligger vedlagt, og under er utdrag fra kapittelet som omhandler Landsmøtet.

§ 5. Landsmøte

1. Landsmøtet i 4H Norge har det overordnede ansvaret for organisasjonens arbeid.

 

2. Landsmøtet i 4H Norge er sammensatt av:

a. Representanter valgt av fylkesårsmøtene blant medlemmene i de lokale 4H-klubbene og arrangementsmedlemmene.

  • Fylker med 1-24 klubber har én (1) representant.
  • Fylker med 25-49 klubber har to (2) representanter.
  • Fylker med 50-74 klubber har tre (3) representanter.
  • Fylker med 75 eller flere klubber har fire (4) representanter.

 

Antallet bestemmes ut fra klubbtallene slik de foreligger per 1.1. i landsmøteåret. Arrangementsmedlemmene utgjør i denne sammenhengen én (1) klubb.

b. Lederne i fylkesstyrene eller annen representant herfra.

c. To (2) representanter for Norske 4H-alumner.

d. To (2) representanter for 4H-gård Norge.

e. To (2) representanter for de ansatte.

f. Landsstyrets medlemmer.

g. 4H Norges æresmedlemmer.

h. Én (1) representant for hver av 4H Norges medlemsorganisasjoner.

 

3. Ordinært landsmøte i 4H Norge holdes hvert annet år. Nærmere tid og sted fastsettes av landsstyret i samråd med ordfører i landsmøtet, og kunngjøres i organisasjonen seks (6) måneder før landsmøtet avholdes. Kunngjøringen skal også varsle om fristene for innsending av saker til landsmøtet, jfr. pkt. 5.

 

Fristen for å sende inn endringsforslag til lovene er 20. mars. Fristen for å sende inn andre saker er 18. mai. Dette sendes til generalsekretær Signe Lindbråten på signe.lindbraaten@4h.no. Bruk de vedlagte forslagsarkene.

Forslagsark andre saker

Forslagsark lover

Lover 4H Norge_vedtatt 2016_bokmål

Lover 4H Norge_vedtatt 2016_nynorsk

For å se hva som ble behandlet på landsmøtet i 2016 så gå inn på denne linken: https://www.4h.no/Om-4H/Organisasjon/Arsmote-Landsmote/