Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Mat og makt

Mat og makt

Det Kongelige Selskap for Norges Vel gir ut artikkelsamlingen "Mat og makt" i anledning Verdens matvaredag 2010.

Med artikkelsamlingen har Det Kongelig Selskap for Norges Vel forsøkt å belyse ulike relevante problemstillinger knyttet til temaet mat og makt ved hjelp av bidrag fra enkelte av Norges Vels medlemsorganisasjoner, internasjonale samarbeidspartnere og sentrale stemmer fra norske kunnskapsmiljøer.

Markeringen av Verdens matvaredag er viktigere enn noen gang. Effektene av de samlede globale krisene er enorme for verdens fattige – men de påvirker også oss. FNs landbruksorganisasjon har beregnet at verdens matvareproduksjon må økes dramatisk hvis vi skal kunne fø jordens stadig voksende befolkning.

Artikkelsamlingen Mat og makt er utgitt med informasjonsstøtte fra Norad og med artikkelbidrag fra medlemsorganisasjoner som Norges Bondelag, Norges Bygdekvinnelag, 4H og Norges Bygdeungdomslag. Ambisjonen er at temaene som belyses vil bidra til kritisk refleksjon og engasjement blant interesserte og i den norske offentligheten for øvrig.

For mer informasjon se Norges Vel.