Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Er du god på å skrive og formidle?

Er du god på å skrive og formidle?

4H Norge og Norges Bondelag søker utviklere av pedagogisk materiell til prosjekt "Den grønne skolen."

"Den grønne skolen" er Norges Bondelags materiell for barn og skoler. Materiellet er svært populært og består i hovedsak av forskjellige hefter som forteller om dyr, planter og hvor maten kommer fra. Sammen med 4H Norge ønsker vi nå å videreutvikle dette materiellet til en digital ressurs for lærere og andre som ønsker forslag til aktiviteter knyttet til landbruk, natur og friluftsliv.

Beskrivelse av prosjektet

Bondelaget og 4H Norge samarbeider om å utvikle en digital idebank for pedagoger og voksne der man kan finne forslag til undervisnings-opplegg med forankring i læreplanene, samt forslag til rene aktiviteter. Poenget er å bruke landbruket og naturen som pedagogisk ressurs, både ved å ta naturen inn i klasserommet eller klasserommet ut på gården eller ut i naturen.

I praksis vil du kunne finne frem til et aktuelt opplegg på siden ved å sortere på flere forskjellige kriterier: klassetrinn, fag, tema og type materiell (for eksempel om du vil ha pedagogisk opplegg eller aktivitet). For hvert treff i idebanken vil man da finne beskrivelse av aktiviteten og/eller det pedagogiske opplegget, samt støttemateriell (linker, videoer, PDF, etc.).

Vi skal nå fylle ressurssidene med forslag til undervisningsopplegg. Oppleggene skal være tilpasset én skoletime (eller fler) og være forankret i læreplanverket (gjerne med flerfaglig forankring). Aktivitetene skal kunne gjennomføres enten i klasserommet, på en gård eller ute i det fri.

Oppdraget

Vi ønsker å utarbeide til sammen ca. 100 pedagogiske opplegg til bruk i vår idebank. For å kvalitetssikre arbeidet ber vi om at det sendes inn en kortfattet søknad (maks én A4-side) samt ett forslag på et pedagogisk opplegg. Deretter vil vi tildele oppdrag videre til de vi mener løste oppgaven best.

Kriteriene for undervisningsoppleggene er:

• Skal ha fokus på å bruke landbruket og naturen i undervisningen.

• Skal kunne gjennomføres i løpet av en skoletime (45 minutter).

• Være forankret i læreplanen (gjerne flerfaglig forankring) med konkret referanse.

• Være tilpasset et klassetrinn mellom 3. og 7. klasse.

• Være utformet på et lettfattelig språk.

• Må angi behov for utstyr og andre ressurser.

• Maksimalt 500 tegn.

Eksempel: http://bondeniskolan.se/pedagog-start/rakna-med-grisen/

Honorar: kr. 1.500 per pedagogiske opplegg.

Frist for innsending: 20. april 2018

Om oppdragsgiveren

Norges Bondelag er en interesseorganisasjon for både bønder og alle andre som synes at norsk matproduksjon er viktig. Norges Bondelag arbeider for å bedre vilkårene for landbruket og synliggjøre landbrukets betydning for samfunnet. Vi har ca. 64.000 medlemmer fordelt på mer enn 500 lokallag. Det er 115 ansatte i organisasjonen, hvorav 57 ved hovedkontoret i Hollendergata i Oslo og 58 fordelt på våre 17 fylkeskontor.

4H er en landsomfattende barne- og ungdomsorganisasjon. I 4H møtes 13.000 barn og unge i 550 4H-klubber. Medlemmene tar aktivt ansvar for egen utvikling og fritid. 4Hs formål er å skape en aktiv og samfunnsengasjert ungdom med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker. 4Hs motto er å lære ved å gjøre.

Kontaktpersoner/materiell sendes til:

Inger Johanne H. Sveen, Norges Bondelag, e-post: inger.johanne.sveen@bondelaget.no
Kristin Haanshuus, 4H-gård Norge, e-post: kristin.haanshuus@4h.no