Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Enstemmig gjenvalgt

Leder i 4H Norge Siri Myhre, takket landsmøtet for tilliten og gleder seg til å ta fatt på de forestående oppgavene i 4H, sammen med det nye sentralstyret.

Enstemmig gjenvalgt

Styreleder Siri Myhre ble enstemmig gjenvalgt av 4H Norge sitt landsmøte i Stavanger. Siri Myhre takket landsmøtet for tilliten, som gleder seg til å ta fatt på de forestående oppgavene sammen med det nye sentralstyret.

- Jeg er veldig motivert og ydmyk, og takker for tilliten landsmøtet viser. Styret har jobbet hardt gjennom de to siste årene, og for oss var dette landsmøtet en milepæl. Flere viktige vedtak ble fattet, men det aller viktigste var vedtaket om ny styringsmodell, som gir fylkene større beslutningsmyndighet., sier Siri Myhre engasjert.

Ny styringsmodell

Med den nye styringsmodellen opprettes et nytt viktig organ, og 4H får både et sentralstyre og et landsstyre. Det tidligere landsstyret blir nå sentralstyret, mens det det nye landsstyret, som skal møtes to ganger i året, består av sentralstyret og alle fylkesstyreledere i 4H.

- Den nye styringsmodellen styrker organisasjonsdemokratiet. 4H er demokratisk og medlemsstyrt, og jeg er glad for at store og viktige saker som organisasjonen skal vedta framover, blir godt forankret, sier Siri Myhre.

Større – smartere – synligere

Landsmøtet vedtok også ny strategi for perioden 2018 – 2024.4H skal bli større, jobbe smartere og bli mer synlig. Alle ledd i organisasjonen har vært med i utarbeidelsen av strategien.

- Forankring har vært viktig, og medlemmene har blitt hørt. Vi skal nå våre mål i fellesskap, og da er det viktig at vi også setter dem i fellesskap. 4H skal skape attraktive aktiviteter for ungdommer over hele landet. Gjennom kurs og leirer, skal vi videreføre våre verdier innenfor landbruk, naturbruk og friluftsliv, fortsetter Siri Myhre.

Krever besøksgårder i hele landet

I uttalelsen som ble vedtatt på landsmøtet krever 4H at det arbeides for at det i alle kommuner finnes minst én besøksgard der barn og unge kan lære om matproduksjon og matkultur.

- De siste årene har vi virkelig løftet arbeidet med våre 4H-gårder. Vi har hatt en enorm vekst i antall gårder og antall besøkende. Her ligger det et stort potensial, både i forhold til å rekruttere nye medlemmer og til å gi økt kunnskap om dyrevelferd, ren mat og ikke minst formidling av de verdiene som ligger til grunn for norsk landbruk, avslutter Siri Myhre.

Fråsegn: 4H krev besøksgardar i heila landet.

Varmt hjerte for 4H

Siri Myhre har lang erfaring fra 4H. Hun har vært aktiv i organisasjonen siden hun var 10 år, bare avbrutt av en 4-årsperiode. Hun erfaring fra alle ledd i organisasjonen, både klubb, fylke og nasjonalt. Dette blir hennes andre periode som leder i 4H Norge.

Valg

Siri Myhre, nestleder Torgeir Bell og Siri Heggebø ble alle gjenvalgt, og sikrer viktig kontinuitet for det nye sentralstyret. De får med seg flere nye sentralstyremedlemmer, som alle er svært motiverte og har et stort engasjement og klare ideer for veien videre for 4H.

4H Norge sitt nye sentralstyre:

Leder: Siri Myhre, (45 år), Vestfold, gjenvalg
Styremedlem: Torgeir Timenes Bell (23 år), Sogn og Fjordane, gjenvalg
Styremedlem: Torbjørn Joa (20 år), Rogaland, ny
Styremedlem: Helle Formo Hartz (23 år), Buskerud, ny
Styremedlem: Vilde-Alida Nilsen (23 år), Troms, ny
Styremedlem: Martin Holmen (26 år), Hedmark, ny

1. varamedlem: Raymond Kirknes (43 år), Vest-Agder, ny
2. varamedlem: Siri Lunde Heggebø (32 år), Sogn og Fjordane, gjenvalg
3. varamedlem: Astrid Wehn, (32 år), Trøndelag, ny

Landsmøtet ble avholdt på Quality Airport Hotel i Stavanger, 20. og 21. juli,

Nyvalgt sentralstyre:

Foran f.v.: Torgeir Timenes Bell og Tobjørn Joa.

Bak f.v.: Helle Formo Hartz, Turi Elise Kaus, Vilde-Alida Nilsen, generalsekretær Signe Lindbråten, nyvalgt leder Siri Myhre og Siri Heggebø.

Martin Holmen, Raymond Kirknes og Astrid Wehn var ikke tilstede ved da bildet ble tatt.

 

Det var mange spennende debatter og viktige vedtak som ble fattet på 4H Norge sitt landsmøte i Stavanger.

 

Kontaktpersoner i 4H Norge:

Leder Siri Myhre: 926 13 377.
Generalsekretær Signe Lindbråten, tlf. 932 22 335.