Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H takker regjeringen

Styreleder Siri Myhre og generalsekretær Signe Lindbråten er lettet og glade for regjeringas forslag til statsbudsjett 2019.

4H takker regjeringen

I forslag til statsbudsjett for 2019 videreføres Landbruk- og matdepartementets organisasjonsstøtte på samme nivå som stortinget vedtok i fjor.

Budsjettframlegget varsler samtidig en gjennomgang av dagens støtteordning. (Se side 78-79 i LMD sitt budsjettforslag).

13 000 4H-ere, fordelt på 550 4H-klubber over hele landet, kan glede seg over at 4H får beholde støtten. Det er de som lager lokal aktivitet og skaper engasjement i lokalmiljøet for barn og unge.

- Vi er lettet og glade over regjeringens forslag til statsbudsjett. Etter flere år med kutt og usikkerhet, kan vi i år glede oss over at vi i år får beholde midlene over LMD sitt budsjett.Da kan vi fortsette vårt arbeid med å skape engasjement for sunn mat, miljø og naturbruksnæringene, sier Siri Myhre, styreleder i 4H Norge.

- Vi ønsker en gjennomgang av støtteordningen velkommen, og vi skal bidra konstruktivt til at dette blir en god ordning som både tjener regjeringens mål og ivaretar organisasjonene. Målet med ordningen må fortsatt være å skape engasjement og forståelse for norsk mat og landbruk over hele landet, særlig blant barn og unge. Ordningen må gi mest mulig aktivitet for pengene, sier Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge.

4H mener at en forutsetning for alle organisasjoner er forutsigbarhet og langsiktighet i de økonomiske bevilgningene. Det er viktig at endringene ikke medfører mer byråkrati for organisasjoner eller departementet, og at pengene i størst mulig grad går til aktivitet og verdiskapning. Det vil si at ordningen må fortsette som frie midler i form av organisasjonsstøtte, ikke som prosjektmidler. Vi forventer at de berørte organisasjonene blir inkludert i gjennomgangen av støtteordningen.

 

Viktigste aktør

4H er en medlemsstyrt organisasjon, der medlemmene selv bestemmer hva de vil utforske og tilegne seg kunnskap om. Grunnlaget for organisasjonens virke ligger i naturbruksnæringene og lokalmiljøet.

- 4H er, med alle våre medlemmer og 50 besøksgårder over hele landet, den viktigste aktøren som driver opplysningsarbeid for sunn mat, god helse, landbruk og grønn næringsutvikling for barn og unge. Vi er glade for nå å kunne videreføre dette viktige arbeidet, sier styreleder Siri Myhre. - Vårt motto er å lære ved å gjøre, og gjennom våre aktiviteter og vårt medlemsdemokrati skaper vi engasjerte samfunnsborgere, avslutter styrelederen.

 

For mer informasjon eller uttalelser, ta kontakt med:

Signe Lindbråten, generalsekretær i 4H Norge | 932 22 335 | signe.lindbraaten@4h.no

Torgeir Bell, nestleder i 4H Norge | 949 74 73