Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Kven skal sitte i fylkesstyret?

Kven skal sitte i fylkesstyret?

Våren 2019 er det igjen årsmøte og val av nytt styre i 4H Sogn og Fjordane. Valkomiteen er i gang med sitt arbeide, og ønskjer mange gode framlegg til kandidatar!

Kanskje hadde det vore fint om nokon frå nettopp klubben din var med i fylkesstyret?
Først og fremst er dette sjølvsagt eit høve til å påverke. Men gjennom eit slikt verv får ein erfaringar, opplevingar og vener for livet. Kanskje dukkar det opp moglegheiter som ein aldri hadde fått elles?

Du kan føreslå deg sjølv eller andre. Valkomiteen tek kontakt med den som blir føreslått etter behov.

Hugs at du og kan kontakte valkomiteen direkte:

Tone M. Ødegård, tlf. 48 03 06 93
Lasse Støfring Leirvåg, tlf. 99 45 72 33
Rut Sandnes Vold, tlf. 97 53 88 04

Fyll ut dette skjemaet for å komme med ditt forslag:  

https://goo.gl/forms/FNSGH967UxKmANed2