Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Friluftshelt-instruktørene er klare!

Friluftshelt-instruktørene er klare!

Friluftsheltsintruktør-kurs ble gjennomført for første gang i helga. 13 instruktører er nå klare til å utdanne friluftshelter i 4H. Instruktørene er fordelt på følgende fylker; Hordaland, Rogaland, Agder, Vestfold, Buskerud og Oppland.

Kurset er et nytt kurstilbud som er laget gjennom friluftslivprosjektet Oppdag!

Instruktørene har vært gjennom både teori og praksis innen kart og kompass, bål, friluftsaktiviteter og kursplanlegging. Opplæringen av friluftsheltinstruktører følger samme inndeling som kursene for DAF-instruktørene. Når første del nå er gjennomført er instruktørene klare for praksis i eget fylke.

De skal planlegge og gjennomføre kurset «Friluftshelt» hvor målet er at deltakerne etter endt opplæring skal:

•         ha erfaring med turplanlegging, friluftsaktiviteter, bål, kart og kompass.

•         kjenne til allemannsretten og dens innhold.

•         kjenne til viktige prinsipper for planlegging og gjennomføring av friluftsaktivitet for mindre grupper.

Målgruppen for friluftsheltkurset er seniorer. Friluftshelt kan være det perfekte 4H-prosjektet for en senior som kanskje har hatt «Friluftsliv» som 4H-prosjekt tidligere, og som nå har lyst til å ta mer ansvar for andre.

En Friluftshelt er et medlem som bidrar til gode friluftsaktiviteter og naturopplevelser i klubben sin. Han eller hun kan være med å planlegge aktiviteter sammen med klubbstyret eller bidra med kunnskap og kompetanse innen friluftsliv i andre sammenhenger hvor det er naturlig.

Bor du i et fylke som ikke har utdannet instruktør i år, så kommer det nye muligheter! Kanskje du kunne tenke deg å bli Friluftsheltinstruktør og delta på kurs høsten 2019?

Ta kontakt med fylket ditt, så de vet at du er interessert!