Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Superhelg i 4H 2019

Superhelg i 4H 2019

Velkommen til Superhelg 8. - 10. februar på Skei!

8. - 10. februar er det på ny klart for SUPERHELG I 4H. Du som er i klubbstyret eller er vaksen ressursperson i 4H er invitert.

Superhelg er

  • Styrekurs for alle som sit i styret i 4H-klubben
  • Inspirasjonssamling for vaksne i 4H
  • Fylkesårsmøte

Melder du deg på superhelg styrekurs får du opplæring i styrevervet ditt på fredag og laurdag. I tillegg får du lære meir om kva som skal skje under årsmøtet på søndagen. Årsmøtet er del av styrekursopplæringa, slik at du blir godt kjent med den viktigaste demokratiarenaen i organisasjonen. Superhelg styrekurs blir på Skei skule, der vi har kurs, et, søv og har artige aktivitetar i lag.

Melder du deg på superhelg inspirasjonssamling får du lære om ulike tema og får mange nye idear og impulsar i lag med andre vaksne i 4H. Superhelg inspirasjonssamling blir på Skei Hotel fredag og laurdag.

Fylkesårsmøtet på søndagen er på Skei Hotel. Årsmøtet er også ope for klubbar eller medlemsorganisasjonar som ikkje er med på superhelga.

Helle Formo Hartz frå Sentralstyret i 4H Norge vert med oss denne helga, og vil vere tilstades både på Styrekurset og Inspirasjonssamlinga i tillegg til på fylkesårsmøtet.


Styrekurs

Vi har fem ulike kurstilbod for deg som skal på superhelg styrekurs:

Ny i klubbstyret:For deg som er fersk i styret i klubben. Her lærer du om styreverva, samarbeid, styret sine oppgåver og kjekke aktivitetar. For deg mellom 10 og 13 år.

Leiar / nestleiar:Lær å leie klubben, om styret si rolle, om samarbeid, om det å ta ordet og morosame leikar som de kan bruke på møte i 4H-klubben.

Kasserar:Lær å føre rekneskap og kassabok for klubben, om budsjett og litt om kor ein kan søkje pengar.

Sekretær:Lær å skrive referat og møtebok, om informasjonsarbeid og styrearbeidet.

Ringrev:For deg som er over 14 år, som har delteke på styrekurs før og vil lære meir om klubbdrift og synleggjering av klubben.

Felles program:
Fredag kveld lærer vi om årsmøtet og blir kjende med kvarandre. Dessutan blir det foredrag frå studieturen til Gambia som 4 4H-arar frå Sogn og Fjordane var med på.
Laurdag blir det middag og underhaldning som de førebur på kurset i grupper. 
Søndag er det fylkesårsmøte på Skei Hotell.

Ta med:Sovepose, liggeunderlag, skrivesaker, klede (inne og ute), toalettsaker, innesko/tøflar/tjukke sokkar mm.

 

PROGRAM SUPERHELG STYREKURS

 
 

Fredag 8. februar

 

 

17:00

 Registrering av deltakarar

 

 

18:15

 Opning

 

 

18:30

 Middag

 

 

19:30

 Foredrag med Gambia-reisarane

 

 

 

 Årsmøteopplæring

 

 

21:00

 Bli kjent-opplegg i gruppene

 

 

22:00

 Kiosk og leikar

 

 

23:00

 Ro for natta

 

 

 

 

 

 

Laurdag 9. februar

 

07:30

 Vekking

 

 

08:00

 Frukost

 

 

09:00

 Kursstart

 

 

12:30

 Lunsj

 

 

13:30

 Kursa held fram

 

 

16:15

 Nons

 

 

17:00

 Kursa held fram, meir om årsmøtet, quiz og avslutning

 

 

18:00

 Fri

 

 

19:00

 Planlegge underhaldning til kvelden i grupper

 

 

20:00

 Middag – årsmøtebankett

 

 

21:30

 Underhaldning, leikar og kiosk

 

 

24:00

 Ro for natta

 

 

 

 

 

 

Søndag 10. februar

 

07:30

 Vekking

 

 

08:00

 Frukast

 

 

Årsmøte på Skei Hotel

 

 

09:30

 Registrering

 

 

10:00

 Opning av årsmøtet

 

 

12:00

 Lunsj

 

 

13:00

 Årsmøte held fram

 

 

15:00

 Årsmøtet vert heva

 

 

 

Inspirasjonssamling

Dette er samlinga for deg som er klubbrådgjevar, alumn eller vaksen ressursperson i 4H. Samlinga er fredag 8. og laurdag 9. februar.

Få nye idear, ny kunnskap, del erfaringar og møt andre kjekke vaksne i 4H. Samlinga blir på Skei Hotel. Under klubbrådgjevarsamlinga i år vil vi ha fokus på 4H sin visjon om å bli Større, Smartare og Synlegare.

Større
• Kløvermedlem – ved å skape eit godt grunnlag tidleg, kan sjansen vere større at ein blir
med i 4H lenger.
• Verving – vi vil ha alle med. Har du tenkt på at foreldre, tante og onkel kan vere støttemedlemmer?  

Synlegare
• Korleis skape aktivitet i nærmiljøet? – medlemmane veks på å planlegge og gjennomføre arrangement.
• Media – invitere til arrangement. 4H-prosjekt for å arbeide med synleggjering.
• Profilering – kle og 4H artiklar som 4H-arar vil bruke

Smartare
• Søk pengar i forkant av arrangement.
• Spond – Mykje tid går vekk i planlegging og organisering, og kven kjem egentlig på aktiviteten vi har planlagt? Spond er ein app som forenklar og gjev både arrangør og medlemar god oversikt og informasjon.

Uteøkt med mat på bål og aktivitet/leikar for å lære kor enkelt vi kan skape aktivitet i friluft.

 

Praktisk informasjon

Pris:
Superhelg styrekurs: kr 900,- per deltakar.

Superhelg inspirasjonssamling:
  - Fredag – søndag: Kr 2500,- per deltakar i dobbeltrom / kr 3000,- per deltakar i enkeltrom / kr 1400,- for dagpakke (utan overnatting, inkl. alle måltid). 
  - Fredag – laurdag: Kr 2100,- per deltakar i dobbeltrom / kr 2500,- per deltakar i enkeltrom / kr 1000,- for dagpakke (inkl. middag fredag og lunsj laurdag).
Ein kan også tinge trippelrom til ein litt rimelegare pris. 

Fylkesårsmøte: Er inkludert i prisen for superhelga. Dei som berre deltek på årsmøtet betalar kr 400,-.

Faktura blir sendt til klubben. Bindande påmelding. Berre avmelding grunna sjukdom blir refundert.

Påmelding: Personleg påmelding via ”Min side” (oppe i høgre hjørnet) på heimesida www.4h.no/sognogfjordane. Legg inn medlemsnummeret ditt og passord.
Merk: Hugs å melde deg på rett kurs! Du som skal på styrekurs melder deg på «Superhelg styrekurs» og det delkurset du skal delta på (leiar, sekretær, kasserar, ny i klubbstyret, ringrev eller Gjer klubben din synleg). Du som skal på inspirasjonssamling melder deg på «Superhelg inspirasjonssamling» og kva dagar du skal delta, type rom eller om du skal ha dagpakke. Legg også inn ev. allergiar, sjukdomar e.l. Du er automatisk påmeldt fylkesårsmøtet om du ikkje har gjeve melding om noko anna.

Manglar passord?Om du manglar passord kan du be om å få dette på e-post. Du må ha e-post adresse registrert i medlemsregisteret. Manglar du dette kan du be ein i klubbstyret eller 4H-kontoret om å legge adressa inn for deg.

Påmeldingsfrist:Innan 22. januar.

Reise: Vi sender ut forslag til bussruter til dei som har meldt seg på.
 
Meir informasjon om superhelga blir sendt på e-post eller i posten til den enkelte deltakar 2 veker før kursstart. Informasjonen blir òg lagt ut på www.4h.no/sognogfjordane.
 

Har du spørsmål, kontakt 4H-kontoret. Du finn kontaktinfo på heimesidene våre.