Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Momskompenasjon 2018

Momskompenasjon 2018

Årets tildeling av momskompensasjon er gjort, og 4H Norge betaler ut pengene til klubbenes konto i løpet av uke 51.

Totalt er 4H Norge tildelt kr. 3 326 354 i momskompensasjon 2018 (kr. 3 424 465 i 2017). Det er klubbens utgifter (uten finanskostnader) året før som avgjør hvor mye man får i kompensasjon.Stortinget bevilget 1,4 milliarder kroner til ordningen i denne omgang. Heller ikke i år er dette nok til å gi alle godkjente søkere full momskompensasjon. Alle får derfor en prosentvis lik avkortning. Noen utgifter (som utgifter til nybygg) kan ikke tas med.

Tildelingsbrev med oversikt over hva klubbene i hvert fylke er tildelt er sendt til alle landets klubbrådgiver A og ledere mandag 17.12.2018. Avsenderadresse: synnove.jorgensen@4h.no. Tildelingsbrev med oversikt over regionalleddene (fylkeslagene, N4HA og 4H-gård Norge) er sendt til leder. 

Fullstending oversikt over tildeling finner du her. 

Hvem får momskompensasjon?

  • Klubben må ha minimum 5 tellende medlemmer. Et tellende medlem er en person som er under fylte 26 år, og som individuelt og frivillig har meldt seg inn i klubben.
  • Klubben må ha egen konto, registrert i klubbens navn, for å få utbetalt støtte.
  • Klubben må ha levert fullstendig årsmelding med sammendrag av regnskap som vedlegg i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før (husk signatur fra kasserer og revisor!). 
  • Klubben må ha levert årsrapport (nyvalgt leders bekreftelse av årsmøtedato) i medlemsregistret innen fristen 15. desember året før.
  • For regionledd gjelder 1. april som frist. 
  • NB: til neste år må alle være registrert i Frivillighetsregistret (eget organisasjonsnummer)

Regelverk

Vedtaket er fattet i tråd med forskrift om merverdiavgiftskompensasjon for frivillige organisasjoner, som ble fastsatt av Kulturdepartementet 15. april 2013. Forskriften sier blant annet følgende:

  • Sentralleddet skal videreformidle merverdiavgiftskompensasjonen til underleddene og aksjeselskap innen 3 uker i henhold til Lotteri- og stiftelsestilsynets vedtak (§ 13 sjette ledd).
  • Sentralleddet kan påregne et administrasjonstilskudd for å dekke kostnader til koordinering og tilrettelegging ved søknadsprosessen og videreformidling til regional- og lokalledd. Administrasjonstilskuddet kan maksimalt utgjøre 1 % av tildelte midler til organisasjonen (§ 6 første ledd).

 

Les mer om hvordan klubbene kan søke støtte gjennom 4H Norge.