Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Trenger du en ekstrajobb?

Trenger du en ekstrajobb?

Og samtidig vil være med på å spre kunnskap om mat og landbruk blant barn og unge?

Norges Bondelag og 4H Norge utvikler en nettside med kunnskap og læringsressurser om landbruk, husdyrhold, friluftsliv og mat. Målgruppa er lærere og andre som har ansvar for pedagogiske aktiviteter for barn og unge. Prosjektet er i sluttfasen, og vi trenger hjelp til å fylle sida med innhold.

Vi søker derfor 1-2 personer med basiskunnskap om norsk landbruk, og ønske om å formidle dette til barn og unge. Du har pedagogisk erfaring og/eller evne til å sette deg raskt inn i det norske læreplanverket. Du bør være selvgående, nøyaktig og ha god språkforståelse.

Arbeidet vil i hovedsak bestå i å legge inn aktiviteter i en temabank på nettsiden. Materiellet må omarbeides fra svensk til norsk og tilpasses norske læreplaner før det legges inn. I tillegg kan det bli aktuelt å justere og legge inn aktiviteter fra allerede eksisterende læringsmateriell som finnes i organisasjonene.

Omfang: Ca. et månedsverk (kan fordeles på flere, så det skal kunne kombineres med studier/deltidsjobb); du jobber så mye du har mulighet til.

Oppstart så raskt som mulig, med arbeid fram til påske. Lønn på timesbasis etter avtale. Aktuelle kandidater vil bli kontaktet fortløpende.

Har du spørsmål eller er interessert i jobben, ta kontakt med rådgivere i Norges Bondelag:

marte.gustad.iversen@bondelaget.no / tlf. 412 31 628

inger.johanne.sveen@bondelaget.no / tlf. 412 39 835