Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Ny leder i 4H Rogaland

Mari Aksdal Hermansen

Ny leder i 4H Rogaland

-Jeg gleder meg til å ta fatt! 4H Rogaland skal både bli smartere, synligere og større, sier Mari Aksdal Hermansen (20), nyvalgt fylkesstyreleder.

180 4H-ere mellom 10 – 18 år i salen, sakspapir, innlegg, replikker og delegatnumre… Det er mange nye begrep å sette seg inn i, men ordførerne i årsmøtet er flinke til å forklare og holde orden. Innleggene er godt forberedt og saklige.

- Dette er demokrati i praksis! Vi har sjelden hatt så aktivt årsmøte som i år, sier Torbjørn Joa. Han har hatt lederrollen i fylket de to siste årene, og er nå også styremedlem i 4H Norge. Mer kontakt mellom klubbene og fylkeslaget har vært et klart mål i hans periode.

-Dette årsmøtet viser at vi har nådd målene vi satte oss, smiler han fornøyd.

4H er en av landets største barne- og ungdomsorganisasjoner, med 1400 medlemmer bare i Rogaland. Et viktig prinsipp er at det skal være medlemmene som bestemmer. På klubbnivå har man alltid voksne veiledere. På fylkesnivå finnes gjerne ansatte som legger til rette for at medlemmene skal kunne ta de beste avgjørelsene og «lære ved å gjøre». Formålet til 4H er å skape aktive og samfunnsengasjerte ungdommer med ansvarsfølelse og respekt for natur og mennesker.

-Mitt engasjement starta i Skjalg 4H i Sola kommune, sier Mari. I dette miljøet får man tid og rom til å være den man er, men samtidig tillit, ansvar og mulighet til å prøve helt nye ting. Da utvikler man seg personlig og lærer mange nye ting. 4H har formet meg som menneske, og er grunnen til at jeg tør å si ja til dette vervet.

Kamp om vervene

Mange 4H-ere ville være med i fylkesstyret, og på årsmøtet ble det kamp om plassene både som medlem og vara til styret. Sammen med Mari, består styret nå av Sigfrid Skogland Kristjansdottir fra Fjordsol 4H i Tysvær, Rune Bråthen fra Skjold 4H i Vindafjord, Mina Aksdal Hermansen fra Skjalg 4H i Sola og Helle Skretting fra Svala 4H i Hå.

Vil starte nye klubber

4H Rogaland har i dag 36 klubber fra Lund i sør til Bjoa i nord. Likevel finnes det store områder uten 4H-miljø, for eksempel i Haugesund, Karmøy, Stavanger, Randaberg, Frafjord, Gilja, Egersund og Helleland.

-Som et av få fylker, har vi en positiv medlemsutvikling. I mange nærmiljø her i fylket, er det faktisk slik at de fleste barn og unge er medlem i 4H. Vi ønsker derfor å bli større gjennom å starte helt nye klubber, sier Synnøve Jørgensen, regionleder i Rogaland og Hordaland.

4H i byen?

Hver klubb har sine utfordringer og må ta utgangspunkt i egne ressurser og nærmiljø. Å drive en lokal klubb på landsbygda er ikke det samme som å drive i en by. Skjalg 4H er en av klubbene som har fått kjenne på hvordan nærmiljøet har forandret seg.

-Vår klubb er ikke lenger en del av et bygdemiljø, forteller Mari. Hun vil nå bruke erfaringen fra Skjalg 4H i arbeidet med å starte klubb også i urbane strøk.

-Vi ønsker i tillegg kontakt med gårder som har lyst til å bli besøksgård grunnlagt på 4H sine verdier. For oss er de vel 40 4H-gårdene vi allerede har rundt om i landet, fantastiske arenaer for aktivitet. Mari håper alle som er interessert i 4H tar kontakt.