Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
4H vil beite lokalt

4H vil beite lokalt

Rogaland er et av landets største landbruksfylker. Fylket blir omtalt som Norge i miniatyr, fra flate jorder på Jæren, til fjell og fjord i Sauda. Vi i 4H Rogaland mener at norsk og kortreist mat er viktig. Både for miljøet og distrikts Norge.

I Rogaland har vi de siste åra sett en stor økning i befolking, men også nedbygging av matjord. De 10 siste årene er 1200 mål med dyrka mark blitt bygd ned. Å ta av den dyrebare norske matjorda, når vi har blant annet store fjellområder til rådighet, er helt absurd.

Kortreist og norsk mat er en luksusvare, men det blir umulig med den fatale nedbyggingen av matjord. Noen må ta tak. Å bygge ned matjord er å svekke landet og da spesielt distrikts Norge.

Dette er tragisk for oss og våre medlemmer, landbruk og matproduksjon er en viktig del av vår læreplan. Politikerne må slutte å leke landbruks land, vi er og skal være et landbruks land og fylke. Nok er nok, la matjorda leve og bygg på fjell.

 

Denne uttalelsen ble vedtatt på årsmøtet til 4H Rogaland 3. mars 2019. Uttalelsen er sent ut som pressemelding til aktulle media.