Gå rett til innhold
Du er her: 4H Norge // Aktuelt // Aktuelt
Del/bokmerk
Arrangere Storkurs eller Fylkesleir i 2022?

Hvor blir Storkurs og Fylkesleir i 2022?

Arrangere Storkurs eller Fylkesleir i 2022?

Årsmøtet 2019 klarte ikke å bli enige om hvem som skal være arrangør av Storkurs og Fylkesleir i 2022. Det ble i stedet bestemt at fylkesstyret skulle innkalle klubbene til et dialogmøte.

Invitasjon til Fylkesdialog 

Sted: Bjørheimsbygd (bedehuset)
Tid: søndag 23. juni klokka 1400-1500 (søndagen under Fylkesleiren)

Årsmøtet 2019 klarte ikke å bli enige om hvem som skal være arrangør av Storkurs og Fylkesleir i 2022. Det ble i stedet bestemt at fylkesstyret skulle innkalle klubbene til et dialogmøte.

Siden mange klubber allerede er til stede på Fylkesleiren i Bjørheimsbygd, legger vi møtet der.

Alle klubbene kan møte med 2 representanter. Fylkesstyret anbefaler en voksen og et medlem. Begge må ha god oversikt over hva klubben ønsker i saken, men trenger ikke være redd for å ta avgjørelser «på sparket».

Det er viktig for oss i fylkesstyret at klubbene på forhånd har:

  • Diskutert og vurdert om klubben alene eller sammen med klubbene i nærheten (nemnda) kan være arrangør for et av arrangementene
    • Hvilket arrangement?
    • Aktuelt med Fylkesleir eller Storkurs i 2022?
    • Hvorfor/hvorfor ikke?
  • Diskutert ideer til hvordan flere klubber/nemnder skal ha lyst til å ta på seg et arrangement

Fylkesstyret vil i løpet av mai ta kontakt med leder i klubben for å høre tilbakemeldinger. Vi vil også ta kontakt med leder i 4H-nemndene. 

Vi har også laget et elektronisk skjema hvor klubber eller nemnder kan melde interesse for å være arrangør av fylkesarrangement i fremtiden. Bruk gjerne dette skjemaet før møtet! Dette forplikter ikke :-) Se under teksten her. 

Siden årsmøtet egentlig skulle vedtatt arrangør for Storkurs og Fylkesleir i 2022 nå i 2019, haster det med å få dette på plass.

Målet med møtet er:

1. Bli enige om hvem som kan være arrangør for Storkurs og Fylkesleir i 2022

2. Gi innspill til fylkesstyret om videre arbeid med forslag til arrangører i framtida

 

Påmelding: 

Vi trenger ingen påmelding til dette møtet, da vi regner med at det er nok folk til stede på leiren.